Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Malatesta, Errico

Errico Malatesta
Errico Malatesta

Malatesta (1853-1932), italiensk anarkistisk agitator og propagandist, født i Santa Maria Capua Vetere i Italien. I sin tidligste ungdom var han aktiv i den republikanske bevægelse og gik i 1871 med i Første Internationale efter påvirkning fra italienske «bakuninister». Han studerede medicin, men afbrød studierne og arbejdede som elektriker og mekaniker.

På grund af regeringens forfølgelse fik Internationalen i Italien i høj grad karakter af en hemmelig organisation, som prøvede at organisere «eksemplariske opstande». Nye arrestationer fulgte, Malatesta og andre fik flere måneders ophold i varetægtsfængsel, som imidlertid endte med frifindelse.

Malatesta blev tvunget i landflygtighed. Han tilbragte alt i alt det halve af sit liv i eksil og mere end ti år i fængsel. Hans ophold i Italien havde oftest kortvarig karakter. Han redigerede aviserne L'Associazione (Nice, 1889-90) og I'Agitazione (Ancona, 1897). Fra 1900 var Malatesta i London. I 1907 deltog han i den internationale anarkistkongres i Amsterdam og indtog en relativt kritisk holdning til syndikalismen, som da var under udvikling.

Malatesta opholdt sig i Ancona, udgav avisen Volontà og arbejdede som taler og organisator, da den såkaldte «Røde Uge» brød ud i juni 1914 med store strejker over hele Italien, generalstrejke og forsøg fra arbejdernes side på at omorganisere samfundslivet i Ancona. Den reformistiske fagforening forrådte bevægelsen, Malatesta måtte flygte til London og undgik arrestation.

Ved verdenskrigens udbrud polemiserede Malatesta ved flere anledninger mod «skyttegravsanarkisterne» (Kropotkin o.a.), som gik ind for at støtte de allierede. Det store flertal blandt anarkisterne var modstandere af krigen.

I 1919 var Malatesta tilbage i Italien, redigerede dagbladet Umanità Nova, talte ved utallige møder og prøvede at organisere en forenet socialistisk modstandsbevægelse mod den voksende fascisme. I 1920 var der strejker og fabriksbesættelser i metalindustrien i Norditalien, men atter forrådte reformisterne, og forfølgelser svækkede den revolutionære bevægelse. Fascistiske bander hærgede frit og Umanità Novas trykkeri blev ødelagt. I juli 1922 blev et forsøg på generalstrejke mod fascisterne slået blodigt ned. Det blev vanskeligere at gennemføre antifascistisk propaganda, og i oktober 1922 marcherede Mussolini mod Rom.

Malatesta genoptog som 70 årig arbejdet som elektriker og mekaniker, men blev samtidig understøttet af venner og kunne starte tidsskriftet «Pensiero e Volontà» (1924-26) - i en stadig kamp med censuren. Her blev nogle af hans mest modne artikler trykt. De sidste år af sit liv blev Malatesta holdt i regulær husarrest af fascisterne.

Malatesta fik aldrig tid til at skrive nogen større værker, men efterlader sig en mængde avis- og tidsskriftsartikler, plus nogle agitatoriske pamfletter, som fik meget stor udbredelse. Han var i modsætning til Bakunin og Kropotkin ikke nogen aristokrat, men deltog i arbejdermassernes kamp på linie med resten. Senere skrev han, at selv om Bakunin var den store inspirator, var Bakunin (og hele Første Internationales anarkisme) nok for marxistisk. Han kritiserede Kropotkin for en «scientistisk» fatalisme og for overdreven optimisme.

Malatestas overgang til anarkismen var ikke præget af omfattende læsning, men af praktisk vilje og erfaring. Derfor undgik han i sine skrifter halvfordøjede, teoretiske «universalløsninger», og prøvede istedet at finde muligheder for anarkistisk aktivitet og propaganda, praktisk og realistisk under de konkrete samfundsomstændigheder.

R.B.M.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 29.841