Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kybernetik

Kybernetik (egentlig «styringskunst», af græsk kybernetes: styrmand) er en videnskab om kommunikation og kontrol, som er nært knyttet til matematisk informationsteori og til EDB-teknologien med berøring til systemteori. Den amerikanske matematiker Norbert Wiener anses for at være grundlæggeren af kybernetik med bogen «Cybernetics» fra 1948.

Den kybernetiske grundantagelse går ud på, at der findes væsentlige ligheder i opbygningen og opretholdelsen af «systemer» af forskellige slags: selvregulerende maskiner, organismer - deriblandt mennesker -, samfund og økologiske systemer. Kommunikation og kontrol er  nøglebegreber for den kybernetiske forståelse af såvel naturlige og sociale som tekniske systemer.

Kommunikation forstås som overføringen af information, hvor «information» skal betyde «tegn», «signal» eller «stimulus» i en meget bred og abstrakt forstand, og har ikke først og fremmest med sproglige budskaber at gøre. Processer i nervesystemet kan betragtes som informationsoverføring, og det samme gælder f.eks. for elektriske impulser i et ledningssystem. Kybernetikken betoner ligheden mellem det menneskelige nervesystem og datamaskinen og bruger datamaskinens opbygning som model i forsøget på at forstå hjernens virkemåde.

Det kybernetiske «kontrolbegreb» er afledt af kommunikationsbegrebet ved hjælp af begrebet om «feed-back»: tilbagemelding af information til afsenderen. Grundtanken er, at et system kan regulere sin egen adfærd på grundlag af tilbageført information om adfærdens virkninger. Et særdeles enkelt, men alligevel instruktivt eksempel på feed-back og kybernetisk selvregulering har man i termostaten: i en termostatstyret radiator reguleres varmeydelsen automatisk af resultatet, nemlig af den opnåede temperatur.

Kybernetiske modeller kan være et nyttigt redskab til at fremvise og analysere det, der er ens ved forskellige slags systemer. Begrænsningerne ved kybernetisk modelbrug består først og fremmest i, at det er vanskeligt at få hold på det særegent menneskelige og sociale og i det, at den bruger tekniske systemer (selvregulerende automater) som forbillede. Sammenligningen af menneskelig tænkning med maskinprocesser kan nemt virke mere vildledende en instruktivt.

I USA og Vesteuropa er kybernetiske modeller og tilnærmelsesmåder blevet anvendt på forskellige tekniske og videnskabelige områder, f.eks. indenfor biologi, sociologi og psykiatri, men uden at der er blevet udviklet nogen egentlig kybernetisk teori eller metode. I Sovjetunionen og Østeuropa iøvrigt blev der derimod lagt vægt på udviklingen af generel kybernetisk teori og metode og på enheden af forskningsområder, hvor kybernetiske modeller blev anvendt. Efter at kybernetik i 1950'erne stort set blev afvist som borgerlig pseudovidenskab, skete der et omslag omkring 1960, således at kybernetikken i Østeuropa siden nærmest fik status af en slags overvidenskab. Denne ændring i opfattelsen af kybernetikken havde uden tvivl sammenhæng med det tætte forhold mellem kybernetisk tænkemåde og avanceret elektronisk teknologi.

O.A.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 35.377