Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 50.098
: :
Kanslergadeforliget
Left
Rocks
2024-07-12 05:20
2024-07-10 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Politisk forlig indgået 29. januar 1933 i statsminister Staunings lejlighed i Kanslergade i København mellem Venstre, de Radikale og Socialdemokratiet. Der var tale om et kriseforlig, der havde to centrale omdrejningspunkter. For det første en 10 % devaluering af kronen for at styrke det kriseramte landbrugs konkurrenceevne, og for det andet en et-årig forlængelse af overenskomsterne på arbejdsmarkedet samt forbud mod strejker og lockouter i 1 år. Baggrunden herfor var, at arbejdsgiverne havde erklæret lockout overfor 100.000 arbejdere ifbm. overenskomsternes udløb 1. februar, i den hensigt at gennemtvinge en reduktion af lønningerne på 20 %.

Ved dette brede forlig allierede Socialdemokratiet sig med bønderne overfor storkapitalen, hindrede en drastisk reduktion af arbejdernes lønninger og skabte samtidig det politiske grundlag for de omfattende sociale reformer, der i sidste ende blev grundlaget for den socialdemokratiske velfærdsstat.

A.J.