Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Filosofi
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 38.065
: :
Horkheimer, Max
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Max Horkheimer
Max Horkheimer

Horkheimer (1895-1973), tysk samfundsfilosof og grundlægger af den såkaldte «Frankfurterskole». Horkheimer stammer fra en meget velstående jødisk fabriksejerfamilie i Stuttgart. Han valgte imidlertid filosofien, og blev i 1930 professor i socialfilosofi i Frankfurt am Main og et år senere direktør for «Institut für Sozialforschung». Frankfurt var på denne tid centrum for samfundskritisk tænkning i Tyskland, med bl.a. sociologen Karl Mannheim og teologen Paul Tillich. Horkheimer samlede en række unge, radikale filosoffer, psykoanalytikere og samfundsteoretikere omkring sig, og han oprettede og redigerede «Zeitschrift für Sozialforschung» (1932-41), der blev «Frankfurterskolens» organ. Horkheimer tog initiativ til og ledede flere banebrydende forskningsprojekter, bl.a. «Autoritet og familie» (1936) og senere i USA «Studier om fordomme», om den sociale, psykologiske og historiske baggrund for racefordomme. I emigrationsårene efter at Hitler var kommet til magten opholdt Horkheimer sig først i Geneve og Paris, og senere i New York og Los Angeles. Efter krigen vendte Horkheimer tilbage til Frankfurt, hvor han var professor indtil 1965.

Det var Horkheimer der først lancerede termen «kritisk teori» i artiklen «Traditionel og kritisk teori» (1937). Horkheimer ville redde marxismens radikalisme fra Stalins linie, som gik ud på at forsvare terror. Samtidig valgte Horkheimer betegnelsen «kritisk teori» for at distancere sig fra en tendens i marxismen til at blive et lukket dogmatisk system. Det hører med til den kritiske teoris program at være åben, ufærdig og eksperimenterende. I tråd med dette var Horkheimers form essayet eller aforismen, og ikke monumentale afhandlinger i klassisk tysk stil. Horkheimers hovedanliggende var at udarbejde særtrækkene ved den teori, der sigter mod en revolutionær samfundsændring (kritisk teori), til forskel fra den teori, der vil forklare, hvorfor det som er, må være som det er (traditionel, positivistisk teori).

Horkheimers skrifter fik i 40'erne en stadig mere dyster tone; Han frygtede, at fascismen og stalinismen hver på deres måde indvarslede en ny, autoritær, statsdirigeret samfundsepoke, uanset om samfundet blev kaldt kapitalistisk eller socialistisk. «Fornuftens formørkelse» var titlen på Horkheimers bog fra 1947. Senere vendte Horkheimer sig definitivt mod marxismen og så det som sig vigtigste samfundsopgave at værne om resterne af den politiske liberalisme mod de totalitære tendenser. Ved slutningen af sit liv vendte Horkheimer tilbage til sin ungdoms filosoffer, Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche. Han så i deres pessimisme en mere dækkende beskrivelse af fremtiden end i Marx' udviklingsoptimisme.

R.S.

Litteratur

M. Horkheimer: Kritische Theorie I & II, Frankfurt am Main 1968.