Send
Historiske datoer for opslaget Atomvåben
8. Jul 1996
Den internationale domstol i Haag afgiver kendelse: Anvendelse af atomvåben er ulovlig under næsten alle omstændigheder
Se også: Atomvåben
11. Apr 1996
Pelindaba traktaten undertegnes i Cairo. Med den gøres hele Afrika til atomvåbenfrit område
Se også: Atomvåben
29. Jan 1996
Efter massivt internationalt pres beslutter den franske præsident Jacques Chirac at indstille en planlagt serie atomprøvesprængninger i Stillehavet
Se også: Atomvåben
11. Mar 1988
10 dages direkte aktioner mod Nevada Test Site indledes. Over 2000 demonstranter arresteres
Se også: Atomvåben
18. Sep 1985
USA og Sovjetunionen indgår foreløbig aftale om reduktion af mellemdistanceraketter. Det sker efter USA's Reagan og Sovjets Gorbachov mødes i Reykjavik
Se også: Atomvåben
28. Dec 1984
Russisk missil affyres ved et uheld mod Vesttyskland, og sprænges i luften mens det er undervejs
Se også: Atomvåben
18. Jun 1982
USA må trække først. Sovjetunionen erklærer, at det giver afkald på muligheden for første brug af atomvåben
Se også: Atomvåben
7. Jul 1977
USA gennemfører de første tests af neutronbomben
Se også: Atomvåben
18. Maj 1974
Indien sprænger sin første atombombe i Rajastan ørkenen
Se også: Atomvåben
8. Jul 1973
Hvorfor ikke bare sprænge dem på Champs Elissee? Den franske regering indfører en sikkerhedszone i internationalt farvand omkring sit prøvesprængningsområde på Mururoa i Polynesien
Se også: Atomvåben
18. Dec 1970
Underjordisk atomprøvesprængning i Nevada blæser sky af radioaktivt støv 3000 meter op i luften over Wyoming, USA
Se også: Atomvåben
19. Aug 1970
USA tager de første Minuteman III raketter i brug. De første med flere sprænghoveder (MIRV)
Se også: Atomvåben
5. Mar 1970
Den nukleare ikke-spredningsaftale træder i kraft
Se også: Atomvåben
1. Jul 1968
Ikke-spredningsaftalen om atomvåben underskrives
Se også: Atomvåben
27. Maj 1968
US atomubåden USS Scorpion forsvinder i Nordatlanten med 99 ombord. Den imploderede under en prøve. Det radioaktive affald bliver blandt fiskene
Se også: Atomvåben
17. Jun 1967
Kina sprænger brintbombe og slutter sig til klubben af aomvåben-terror stater
Se også: Atomvåben
14. Feb 1967
Traktat der forbyder atomvåben i Latinamerika underskrevet i Tlatelolco, Mexico
Se også: Atomvåben
17. Dec 1966
På tværs af USA's ønsker vedtager FN's generalforsamling en international traktat, der forbyder atomvåben i rummet
Se også: Atomvåben
17. Jan 1966
B-52 bombefly taber 4 brintbomber ved Palmira i Spanien. 2 smadres, den 3. lander intakt, den 4. falder i havet
Se også: Atomvåben
13. Jan 1964
Et B-52 bombefly med atomvåben ombord styrter ned nær Cumberland, Maryland
Se også: Atomvåben
25. Jul 1963
USA, Storbritannien og Sovjetunionen indgår aftale om begrænsning af atomprøvesprængninger. Fremover må de kun gennemføres under jorden
Se også: Atomvåben
14. Mar 1961
B-52 bombefly med atomvåben ombord styrter ned i Californien under træningsflyvning
Se også: Atomvåben
13. Feb 1960
Frankrig bliver den 4. atomvåbenmagt
Se også: Atomvåben
4. Nov 1958
Nordamerikansk B-47 bombefly med atomvåben ombord styrter ned ved Abilene, Texas
Se også: Atomvåben
29. Okt 1958
Strålende underholdning. USA prøvesprænger atombomben Santa Fe i Nevada. Atomskyen driver ind over Los Angeles, hvor den bliver liggende i flere dage pga. inversionslag over byen
Se også: Atomvåben
8. Jul 1958
Atomar samarbejdsaftale mellem USA og Sydafrika undertegnes
Se også: Atomvåben
10. Mar 1958
Et B-47 bombefly taber en atombombe over byen Mars Bluff, South Carolina. Bomben laver et 15 meter bredt hul, men der udløses ikke en atomeksplosion
Se også: Atomvåben
19. Sep 1957
USA gennemfører sin første underjordiske atomprøvesprængning i Nevada
Se også: Atomvåben
29. Aug 1957
2.300 soldater er inviteret som observatører til USA's atomprøvesprængningsområde i Nevada. De udsættes for en atomprøvesprængning, så hæren bagefter kan teste effekterne
Se også: Atomvåben
27. Aug 1957
Sovjetunionen afprøver sin første interkontinentale raket
Se også: Atomvåben
22. Maj 1957
Bombefly taber en 10 megaton brontbombe over ubeboet område nær Albuquerque, New Mexico. Den laver et 12 fod dybt krater, men atomladningen detonerer ikke
Se også: Atomvåben
15. Maj 1957
Første britiske brintbombe prøvesprængning
Se også: Atomvåben
9. Jul 1955
Russell-Einstein manifestet om farerne for atomkrig offentliggøres i London: "Kun to ting er uendelige: universet og menneskets stupiditet"
Se også: Atomvåben
1. Mar 1954
USA prøvesprænger sin første brintbombe ved Bikini atollen i Stillehavet. Supermagten kan føje endnu et våben til sit arsenal af bestialske masseudryddelsesvåben. Befolkningen på Bikini tvangsforflyttes, og mange dør senere af strålingsskader
Se også: Atomvåben
12. Jan 1954
USA's udenrigsminister John Foster Dulles lancerer supermagtens nye militærstrategi: "massiv gengældelse" med atomvåben
Se også: Atomvåben
1. Nov 1952
Peacekeepers? USA tester sin første brintbombe "Mike" på Elugelab atollen i Marshall Islands i Stillehavet. Radioaktiviteten sendes ud i stratosfæren og verden rundt, så hele jordens befolkning kan få glæde af det glade budskab
Se også: Atomvåben
22. Apr 1952
USA tester sin første atombombe i atmosfæren. Yuacca Flat, Nevada
Se også: Atomvåben
22. Okt 1951
5000 nordamerikanske soldater udsættes for nedfald fra atomprøvesprængning i Nevada. Militæret skal undersøge virkningerne af nedfaldet
Se også: Atomvåben
27. Jan 1951
USA gennemfører sin første atomprøvesprængning i et område nær Las Vegas. Det bliver senere kendt som Nevada Test Site
Se også: Atomvåben
29. Aug 1949
Sovjetunionen spærnger sin første atombombe
Se også: Atomvåben
24. Jul 1946
Første undervands atomprøvesprængning ved Bikini atollen i Stillehavet
Se også: Atomvåben
1. Jul 1946
Første test af atomvåben på Bikini atollen i Stillehavet
Se også: Atomvåben
16. Jul 1945
Første atomvåben sprænges, Trinity City, Alamogordo, New Mexico, USA. Sprængning blev holdt hemmelig til efter Hiroshima og Nagasaki. Videnskabsmændene var usikre på, om hele jorden ville ryge med i luften ... det gjorde den heldigvis ikke
Se også: Atomvåben
14. Maj 1945
Plutonium sprøjtes intravenøst ind i forsøgsperson på Los Alamos forsøgslaboratoriet i USA. 17 lignende forsøg gennemføres i 1945-46
Se også: Atomvåben
10. Apr 1945
Læger på hospitalet Oak Ridge i Tennessee indsprøjter plutonium i overlevende fra trafikuheld. USA's regering indleder hermed et hemmeligt program til undersøgelse af radioaktivitet på levende mennesker
Se også: Atomvåben
13. Jul 1942
Det tophemmelige Manhattan projekt til bygning af atomvåben startes i Chicago
Se også: Atomvåben
22. Jan 1939
Uran atomet spaltes for første gang af mennesket, Columbia University, New York
Se også: Atomvåben

 

Flere nye opslag og opdateringer ..