Send
Niels Rosendal Jensen [N.Ro.J.]

Niels Rosendal Jensen (1949-) Lektor i uddannelsessociologi, specialekoordinator for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi v. DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Lærereksamen 1973, kandidateksamen 1984 (cand.pæd.hist.), lærer i folkeskolen 1973-79, årsvikar ved Statens socialpædagogiske Seminarium 1979-80, undervisningsleder ved Marxistisk Oplysningsforbund 1980-86

Artikler af forfatter: Konsekvenspædagogik
  Socialpædagogik