Send
Kirsten Hvidtfeldt [K.Hvi.]

Kirsten Hvidtfeldt

Kirsten Hvidtfeldt (), Cand. Psych. Privatpraktiserende psykolog. Forskningsprojekt: Psykosocialt terapeutisk tilbud til pårørende til demente”. ”Hvor menneskelivet begynder” i antologien: Livstemaer.: i eksistenspsykologisk perspektiv. (ed.: Sode Funch, B, La Cour, P., Jacobsen, Bj.) Kbh. : Hans Reitzels forlag, 2006.

Artikler af forfatter: Krise