Send
Harry Haue [H.Ha.]

Harry Haue

Harry Haue (1941-), dr.phil og lektor i historiefagets didaktik ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. Medforfatter til: Kvalitetens vogter. Statens tilsyn med gymnasieskolerne 1848-1998, Kbh. 1998 og udgav i 2003 disputatsen: Almendannelsen som ledestjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning 1775-2000, Odense 2003. En populær udgave af disputatsen: Almendannelse for tiden blev udgivet i 2004. Medlem af læreplansgruppen for historie i det almene gymnasium og samtidshistorie i handelsgymnasiet (2005). Medlem af Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen (2006) og Udvalget til ændring af seminariernes historieundervisning (2006). Modtog i 2003 hhv. Fyens Stiftstidendes Forskerpris og Gymnasieskolernes Uddannelsespris.

Artikler af forfatter: Gymnasiet