Send
Line Lerche Mørck [L.L.M.]

Line Lerche Mørck

Line Lerche Mørck (1970-), cand. psych., ph.d. og adjunkt i Pædagogisk Psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun interesserer sig for marginale gruppers livs- og lærepro-cesser og har i sin ph.d.-afhandling (Mørck 2003) fulgt en række etniske minoriteters læring og overskridelse af marginalisering i et københavnsk gadeplansarbejdsmiljø og i tømreruddannelsen på teknisk skole. Hun har som del af forskningsprojektet ”gode eksempler” lavet forskning på klasse-niveau, hvor hun ligeledes interesserer sig særligt for elever i mere marginale positioner og hvordan deres læringsvilkår kan fremmes (jf. Fink-Jensen, Højmark Jensen, Kragh-Müller & Mørck 2004, se www.akf.dk).

Artikler af forfatter: Marginalisering