Send
John Bertelsen [J.Be]

John Bertelsen

John Bertelsen, lektor, cand.pæd. Videncenter for Specialpædagogik, Storstrøms Amt. Optaget af socialistisk, pædagogisk historie, især mellemkrigsperioden (1918-39). Har bl.a. udgivet En proletar slår ikke sine børn (2001) om austro-marxismens ledende pædagogiske skikkelse Otto Felix Kanitz. Bibliografi om samme (2001) i samarbejde med forskningsbibliotekar Gerd Callesen, ABAs bibliografiske serie 11.

Artikler af forfatter: Kanitz, Otto Felix
  Proletarisk opdragelse