Send
Erik Jørgen Hansen [E.J.H.]

Erik Jørgen Hansen

Erik Jørgen Hansen (1935-), cand. polit. og fra 2000 professor ved Institut for pædagogisk sociologi på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Indtil da i mere end 30 år tilknyttet Socialforskningsinstituttet, størstedelen af tiden som forskningsleder. Har bl.a. været primus motor i efterkrigstidens store danske levekårsundersøgelser og i undersøgelserne af den sociale rekruttering til uddannelserne.

Artikler af forfatter: Restgruppen
  Socialgrupper