Send
Per Schultz Jørgensen [P.S.J.]

Per Schultz Jørgensen

Per Schultz Jørgensen (1933-), lærereksamen (1955), cand. psych. (1968), dr.phil. (1983), adjunkt/lektor ved Københavns Universitet (1971-1981), forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet (1981-91), professor i socialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (1991-2000). Forsker og arbejder inden for områder som familieforhold, børns sociale identitet, deres kompetencer - og gruppen af udsatte børn og unge.

Medlem af Børnerådet siden dets oprettelse i 1993, formand for rådet i perioden 1998-2001. Medlem af Kompetencerådet 1997-2000. Formand for evalueringsgruppen vedr. evaluering af pædagoguddannelsen (2002-2003).

Har alene og sammen med andre udgivet en række bøger om børn, unge og familieforhold, senest bøgerne «Tab af rettigheder» (2000), «Børn og familie i det postmoderne samfund» (1999) og «Sundhed på vippen» (2001).

Artikler af forfatter: Risikobørn
  Social arv