Send
Anette Eklund Hansen [A.E.H.]

Anette Eklund Hansen

Anette Eklund Hansen (1952-), cand.mag i historie og kinesisk og siden 1985 været ansat på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) som arkivar. Fra 1989 som afdelingsleder i arkivet.

Har siden 1982 siddet i bestyrelsen for Selskab til forskning i arbejderbevægelsens Historie (SFAH) og i redaktionen for Arbejderhistorie, tidsskrift for historie, kultur og politik. Hendes forskningsområde er arbejderhistorie med hovedvægt på kvinde- og kønshistorie, samt arbejdslivs- og organisationshistorie.

 

Artikler af forfatter: Kvindearbejde
  Ligeløn