Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 30.313
: :
Galtung, Johan
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Johan Galtung
Johan Galtung

Galtung (1930-), norsk samfundsforsker og samfundskritiker. I den kolde krigs epoke udviklede Galtung begreber omkring fred og fredsforskning, som pegede fremad mod det mere åbne, samfundskritiske klima i 1960'erne. I den offentlige debat har han siden 1953 deltaget med indlæg i de fleste af de «sager», som radikaliseringen efter krigen er knyttet til: Pacifisme, atomprotester, fængselsreform, tredje verden solidaritet, Vietnam, EF afstemningerne osv. Hans provokerende kombination af en vis overklassestil og radikalt udfordrende standpunkter har i hele denne tid haft en hypnotisk tiltrækningskraft på forargede petitskribenter i den borgerlige presse.

Forholdet mellem Galtung og den organiserede venstrefløj i Norge har været præget af gensidig ambivalens - bl.a. på grund af Galtungs stærkt kritiske indstilling til marxismen. Han har derfor ikke haft den store betydning for organisationsarbejde og praktisk-politisk strategi, men desto større betydning som effektiv taler og skribent i bestemte sager, og som uafhængig opinionsdanner i bred forstand.

Som forsker er Galtung fremkommet med bidrag på groft talt fem områder:

  1. samfundsvidenskabelig metode (f.eks. ved bogen «Theory and Methods of Social Research», 1967).
  2. Fredsforskning (f.eks. «Fred, vold og imperialisme, 6 essays i fredsforskning», 1974).
  3. Fremtidsstudier («Images of the World in the Year 2000», 1976).
  4. udviklingsforskning («Members of Two Worlds. A Development Study of Three Villages in Western Sicily»), 1971, og «The True Worlds: A Transnational Perspective», 1978).
  5. Makrohistorie (kap. 13 i «The Cambridge Modern History», Companion Volume, 1979).

Institut for Fredsforskning (PRIO) blev startet af Galtung som en afdeling af Institut for Samfundsforskning i 1959. Siden 1966 har det været en selvstændig institution. Han var professor i konflikt- og fredsforskning ved Universitetet i Oslo 1969-77; rektor ved Inter-University Centre, Dubrovnik, 1973-77; præsident i World Future Studies Federation 1974-77; professor i Genève og leder for FN-Universitetets 25-landes-projekt i udviklingsforskning fra 1977-78; samt æresdoktor og gæsteprofessor ved en række universiteter.

E.R.

Litteratur

Gandhis politiske etik (sammen med A. Næss), Oslo (1955).
Fengselssamfundet, Oslo (1959).
EF. En supermagt i verdenssamfundet, Oslo (1972).
Hva kan vi lære af kineserne? (sammen med F. Nishimura), Oslo (1976).
Hvordan skal det gå med Norge? Artikler 1953-77, Oslo (1977).
Essays in Peace Research I-V og Essays in Methodology I-II (under udgivelse i København fra 1976).
Peace problems : some case studies. Ejlers, Copenhagen (1980)
Peace and world structure. Ejlers, Copenhagen (1980)
The true worlds : a transnational perspective. The Free Press, New York (1980)
Forsvar uten militærvesen : et pasifistisk grunnsyn. Folkereisning mot krig, Oslo (1982)
Krisen. Akademilitteratur, Stockholm (1983)
Rörelserna. Akademilitteratur, Stockholm (1984)
Hitlerisme, stalinisme, reaganisme : tre variasjoner over et tema av Orwell. Gyldendal, Oslo (1984)
Alternativen. Akademilitteratur, Stockholm (1986)
Transarmament and the cold war : peace research and the peace movement. Christian Ejlers, Copenhagen (1988)