Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Pædagogik  .  Undervisning
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Folkesocialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 29/9 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 31.107
: :
Gade, Steen
Left
Rocks
2024-06-21 04:58

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Steen Gade

Steen Gade (1945-), dansk politiker, født 9. april 1945 i Troldhede som søn af overlærer Ejnar Steensgaard Gade og husmoder Astrid Gade. Folke- og mellemskole i Thisted Borgerskole, 1952-61. Student fra Thisted Gymnasium 1964. Læreruddannet fra Herning Seminarium 1969. Lærer på Korup skole på Fyn 1969-74 og Sejs skole ved Silkeborg 1972-79.

Gade meldte sig ind i Socialistiske Folkeparti (SF) i 1966, sad i partiets hovedbestyrelse (HB) 1970-74 og igen fra 82. Under sin uddannelsestid var han formand for De studerendes Råd på Herning Seminarium, aktiv i Vietnam 69 og senere medstifter af Folkebevægelsen mod EF på Fyn. Medlem af repræsentantskabet for Mellemfolkeligt Samvirke fra 1982.

Han var formand for SF i Odense 1971-74; Bestyrelsesmedlem i Minavisen og i Socialistisk Dagblad 1975-80 og formand 1980-81; Konsulent for Socialistisk Folkeoplysningsforbund (SFOF) 1979-81 og formand for forbundet 1982-89; Formand for forlaget Socialistiske Perspektiver 1982-85; Medlem af SF's forretningsudvalg 1982-84 og 1991-97.

Gade blev første gang opstillet til Folketinget i 1971, men blev først valgt ind i 81. Fra 94 er han valgt ind for Fyns Amtskreds. Medlem af Folketingets Europaudvalg (tidligere Markedsudvalget) 1982-97; Næstformand i SF's folketingsgruppe fra 1990 og gruppeformand 1991-97; Formand for Folketingets miljøudvalg fra 1994. I 1998 initiativtager til organisationen Nyt Europa. Medlem af Globe Europes styrekomite. Globe er en global sammenslutning af miljøparlamentarikere.

Da SF's mangeårige formand Gert Petersen trak sig tilbage fra posten i 1991, stillede Gade op til posten, men blev slået snævert af Holger K. Nielsen. Gade repræsenterede partiets højrefløj, mens Nielsen repræsenterede dets venstrefløj. I forhandlingerne efter den 1. Maasstrichtafstemning i juni 1992 spillede Gade en central rolle for sammentømringen af det Nationale Kompromis, der sikrede et ja ved den 2. Maasstrichtafstemning i maj 93. Gade fortsatte denne udvikling, da han i 98 anførte den fløj af partiet, der gik ind for ja til Amsterdamtraktaten.

Gade er sammen med Ove Fich og Peter Duetoft forfatter til bogen: «Europas fremtid . Ved dæmonernes port», der er en debatbog om EU (1994).

A.J.