Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 25.129
: :
Fagarbejder
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Kampen for faguddannelse og status som fagarbejder har altid været en central kampopgave i arbejderbevægelsen. (Arbejderbevægelsens Arkiv)

Fagarbejder eller faglært arbejder er betegnelse for arbejdere, som har gennemgået en faguddannelse indenfor et fagområde og aflagt fag- eller svendeprøve indenfor dette. Der findes en mængde fagområder med fagarbejdere. De fleste har oprindelse i og arbejder i dag indenfor de traditionelle håndværkserhverv, som snedkere, malere, murere, smede, typografer, osv. Senere er også nye fagområder kommet til: elektrikere, mekanikere o.l. Tidligere var det ofte kun langvarig, underbetalt og slidsom læretid hos «mester» i faget, som var indgangstegnet til de faglærtes rækker (se Håndværker).

I dag er to hovedmåder at blive fagarbejder på:

1. At gå i lære som lærling hos en arbejdsgiver indenfor faget kombineret med teoriindlæring på EFG (Erhvervs Faglig Grunduddannelse) og prøveaflæggelse i virksomheden (se Lærling). Denne ordning er den oprindelige uddannelsesform. Den grundlæggende fagskole giver som regel fradrag i læretiden. Desuden er EFG ligestillet med fuld fagoplæring. Læretiden er i de fleste fag tre år indbefattet skole. Lærlingeforholdet er reguleret i Lærlingeloven. Det faglige indhold i oplæringen er som regel aftalebestemt mellem arbejder- og arbejdsgiversammenslutningerne indenfor faget og godkendt af Undervisningsministeriet. Kontrollen med at lærlingen får korrekt oplæring og ikke bruges som f.eks. hjælpearbejder sker formelt af det stedlige Lærlingenævn. Men i praksis er det ofte således, at den lokale klub eller fagforening fører dette tilsyn.

2. Mens hovedform 1 tager udgangspunkt i lærlingepladsen, tager hovedform 2 udgangspunkt i EFG. Eleven starter her på EFG uddannelsen, og skal senere i praktik på en praktikplads. Arbejdsgiverne var oprindelig imod indførelsen af EFG, og det tog derfor en del år, før den virkeligt slog igennem. I dag får langt de fleste en faguddannelse ved at starte på EFG.

Faguddannelse og status som fagarbejder er af stor betydning - både for den enkelte arbejder og for faggruppens styrke og selvtillid. I arbejderbevægelsens historie dannede fagarbejdersammenslutningerne kernen i opbygningen af en levedygtig og slagkraftig fagbevægelse. (Se Fagbevægelsen i Danmark). Fagarbejdernes kollegialitet var og er vigtig - bl.a. for at kunne tvinge arbejdsgiverne til kollektive aftaler for alle indenfor faget. I enkelte fag - f.eks. grafisk - har man gennem stærk organisation og høj organisationsgrad i en vis grad kunnet kontrollere arbejdsmarkedet og dermed også løn- og arbejdsbetingelser. De ufaglærte indenfor branchen har ikke altid nyt godt af dette. Men den stærke stilling har også været anvendt til fordel for dem.

Kapitalens valg og anvendelse af ny teknologi i produktionen har ført til store angreb på og til dels udraderet flere fag. Flere fagarbejdergrupper er blevet splittet op og er på denne måde kommet til at stå svagere. Det gælder bl.a. typograferne, der i 1960- og 70'erne var i stand til at tvinge arbejdsgiverne til ganske udmærkede løn- og arbejdsforhold. Arbejdsgiverne svarede fra slutningen af 70'erne igen med indførelsen af ny teknologi på dagbladene, hvilket drastisk har reduceret faggruppens styrke.

Angrebene på fagarbejdet har også omdannet forholdsvis sammenhængende arbejdsopgaver til opdelte enkeltoperationer, hvilket svækker overblikket over arbejdssituationen. Flere fagforbund har nedlagt meget arbejde i at sikre fagområder og faguddannelse. Enkelte erhverv har også i den senere tid opnået at blive godkendt som selvstændige fag.

P.L.H.