Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 95.823
: :
Erotik
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Begrebet erotik dækker to forskellige fænomener. Det bruges både om former for seksuel adfærd og om en fremstilling, som har et seksuelt indhold - erotisk kunst, offentlig erotik.

Som adfærd er erotikken et af seksualitetens mange udtryk. Man kan kalde seksualiteten for erotik, når den ytrer sig som kropslig glæde og nydelse i samspil med en anden person - eventuelt flere. Erotikken skabes ved, at man sanser en medspiller som en seksuel person - sanser den andens seksualitet - samtidig med at man eksponerer sig selv, som en der kan sanses på samme måde.

Erotikken er blevet kaldt kunsten at elske. Det drejer sig altså ikke først og fremmest om tilfredsstillelsen af eget seksuelt behov - i hvert fald ikke hurtigst muligt. Erotikken er på mange måder et seksualitetsspil. Pirringen, den sanselige nydelse og rusen er central.

Erotikken indebærer en fascination og en vis dyrkelse af det seksuelle - af seksualiteten som kilde til lyst og kærlighed. Seksualiteten opfattes som noget godt, som et gode i sig selv, og ikke som et middel - hverken til magt eller selvhævdelse. Denne anvendelse af seksualiteten som middel kan nok flette sig ind i erotikken, men får den dominans, vil erotikken forvandles til noget andet - til pligt, vold, kynisme, e.l. Den seksuelle glæde står ikke længere i fokus.

Al seksuel udfoldelse er altså ikke erotik. Fjernest står voldtægten. Hvis den voldtagne overhovedet opfattes som en seksuel person, er det som en, der skal knækkes og beherskes. Prostitution må også holdes udenfor begrebet erotik. Mænds lovprisninger gennem kulturhistorien til den prostituerede påstår, at disse kan kunsten at elske. Men de opfatter det som virkelighed, der blot er spil og teater. Mænd køber tilfredsstillelse af deres seksuelle behov, og tror de får kvindens seksualitet med i købet. Det får de sjældent. Erotikken - samspillet mellem to seksuelle personer - er blot et skin.

Erotikken som adfærd - som oplevet seksualitet - henter ikke kun spontan næring i en given situation. Den lever af, at den stimuleres, ved at vi genkalder tidligere oplevelser, ved at den er i vore tanker, ved at vi snakker om den, udveksler erfaringer, ved at vi lærer seksuelle symboler, osv.

Den offentlige erotik - erotikken som fremstilling og kunst - er en sådan stimulans. Den er det på flere måder. Den formidler det erotiske liv, giver os sprog og billeder til at forstå det med. Den viser os, hvad der er erotisk, hvad der kan elskes, og åbner derved vore øjne, sådan at vi kan se det erotiske i verden. Endvidere vækker den vor (slumrende) seksualitet, pirrer mere eller mindre direkte vore seksuelle følelser.

Men er alt der stimulerer det seksuelle liv på denne måde erotik? Som adfærd blev erotikken karakteriseret som et seksuelt samspil, hvor den seksuelle nydelse og glæde står i fokus, og hvor forholdet mellem personerne er præget af gensidighed, af anerkendelse af modpartens seksualitet. Det er muligt at bestemme den offentlige erotik som en fremstilling, der netop stimulerer erotikken som adfærd. Vi lærer at betragte seksualiteten som et gode, lærer noget om mangfoldigheden i erotikken og lærer at se individualiteten hos den som elskes - det erotiske objekt.

Denne bestemmelse af den offentlige erotik er problematisk, når vi betragter det, der faktisk er blevet kaldt erotisk kunst gennem tiderne. Her finder vi en udstilling af passive kvinder på rad og række - uden et gran af individualitet. Mænd har elsket disse billeder, er blevet stimuleret af dem, og det har igen været med til at præge mænds forhold til kvinder. Kvinder har sjældent haft noget tilsvarende billede af manden som erotisk objekt.

Hvis alt der traditionelt er blevet kaldt erotik fortsat skal betegnes således, er begrebet så ubestemt, at det i de fleste sammenhænge kan erstattes med «seksualitet». Det giver ingen bestemmelse af seksualiteten, siger ingenting om dens indhold eller form

Alligevel er det muligt at reservere begrebet erotik til at karakterisere «den gode seksualitet». Det indebærer en knytning af erotikken til kampen for seksuel frigørelse.

B.B.