Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 65.645
: :
Egenkapital
Left
Rocks
2024-05-27 04:47

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Egenkapitalen er en central størrelse i virksomhedernes regnskaber. Egenkapitalen findes på den såkaldte balancekonto i regnskaberne. Her findes også de aktive poster, som angiver summen af de ejendele virksomheden har til rådighed. Fra summen af ejendele trækkes passivposterne, dvs. den gæld virksomhederne har, og så fås egenkapitalen som resultat. Opstillingen bliver altså:

Egenkapital = Summen af ejendele - Summen af gæld

Egenkapitalen er med andre ord den del af virksomhedernes finansiering af ejendele, som ikke dækkes gennem gæld. Den består normalt af aktiekapitalen samt af forskellige typer af fonde - både lovbestemte og frie fonde (se Aktiekapital).

Aktiekapitalen repræsenterer som regel den historiske egenkapital i virksomheden, dvs. den kapital der blev startet op med. Men den kan også være opskrevet siden den tid, og den kan være udvidet gennem nytegning af aktier. Det overskud, virksomhederne tjener, lægges til egenkapitalen, hvis det ikke trækkes ud af virksomheden gennem udbetaling af overskud til aktionærer o.l. Som regel vil det være dette overskud, som udgør størstedelen af egenkapitalen - aktiekapitalen vil udgøre en mindre del.

Til trods for at det er de ansatte, der ved deres arbejde har sørget for virksomhedernes overskud, er det ejerne, som disponerer egenkapitalen. Den borgerlige teori går ud på, at det er den historisk indskudte aktiekapital, der har skabt overskuddet - arbejdskraften har fået fuld kompensation for sin indsats gennem lønningerne.

Fra erhvervslivets side hævdes det, at egenkapitalprocenten, dvs. egenkapitalen i procent af summen af ejendele, er meget lav. Den antages at ligge på ca. 20 %. Dette tal tager imidlertid udgangspunkt i virksomhedernes forretningsregnskaber. Her vil egenkapitalen som oftest være lavere vurderet end i driftsregnskabet, som giver et mere reelt billede af situationen. Det er dog utvivlsomt, at egenkapitalprocenten er relativt lav. Dette medfører at bank- og kreditvæsenet har stor magt over virksomhederne, og er et argument, som peger i retning af nationalisering af de private kreditinstitutioner.

O.N.