Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
Ideologi  .  Socialistisk
    .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 3/6 2008
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 22.417
: :
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
Left
Rocks
2024-06-17 15:21

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Partei des Demokratischen Sozialismus (Partiet for demokratisk Socialisme, PDS). Efter DDR's sammenbrud i november 1989 omdannede resterne af det hidtidige regeringsparti Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) sig i løbet af de næste måneder til PDS og udviklede en reformistisk målsætning, der skulle sikre partiet en plads i den nye tyske stat, der opstod efter indlemmelsen af DDR i forbundsrepublikken Tyskland i efteråret 1990. Partiet opnåede repræsentation i forbundsdagen og Europaparlamentet og var stærkt repræsenteret i de østtyske delstater. Medlemstallet faldt derimod hurtigt, og det var betydelige modsætninger i PDS, som fik et udtryk i forskellige fraktionsdannelser; det lykkedes ikke at udvikle til en klar programmatisk tilkendegivelse. Det var nødvendigt for partiet at få en samarbejdspartner i de vesttyske delstater for ikke at blive reduceret til et østtysk regionalt parti. En sådan partner opstod i løbet af 2004-05 med oprettelsen af partiet WASG; de to partier opstillede i fællesskab til forbundsdagsvalget i 2005 og sluttede sig i 2007 sammen til det nye parti Die Linke.

Se iøvrigt: Arbejderbevægelsen i Tyskland

G.C.