Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 11/5 2008
Læst af: 26.251
: :
Anima
Left
Rocks
2024-05-21 16:01

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Anima
Carit Etlars Vej 10
1814 Frederiksberg C

tlf.nr.: 3510 7070
E-mail: jv@anima.dk
www.anima.dk
www.anima2.dk

Anima, Foreningen For Alle Dyrs Rettigheder, dansk dyreretsforening. Anima blev oprettet i 2000, af en lille gruppe mennesker, som ønskede at dyrene skulle reddes fra de trængte forhold i staldene på slagterierne, i burene på pelsfarmene osv. Foreningen arbejder på fredelig og demokratisk vis, med flyersuddelinger, protester mv. i de større byer, gennemført af frivillige og medlemmer. Foreningens kampagner fokuserer på de områder, hvor fleste dyr har det værst: pelsindustrien, dyretransporterne og slagterierne.

Kampen for dyreret

Animas kampagner mod pelsindustrien, slagterierne og dyretransporterne er hovedsageligt rettet mod befolkningen betragtet som forbrugere. 10 aktivister foran en pelsbutik, får ikke butikken lukket, men det gør en forbrugerboykot! Befolkningen skal informeres om dyremishandlingen, og dyrs forhold, for at kunne vide noget om det, og tage afstand fra det. Hvis dyrene skal reddes, så sker det bedst ved at befolkningen boykotter de produkter, som skader dyrene og dyrevelfærden.

Mange af Animas kampagner mod dyremishandling, er også rettet mod politikkere. I 2003 samlede Anima, sammen med Inges Kattehjem og DKK (Dansk Kennel Klub) 200.000 underskrifter for et forbud mod hunde- og kattepels, som blev afleveret til justitsminister Lene Espersen (K). Indsamlingen førte til et importforbud af hunde- og kattepels, samme år. I 2006 fik Anima indsamlet over 20.000 underskrifter for et forbud mod rævefarme, som ligeledes blev afleveret til justitsministeren.

Vegetarisme

Anima går ind for vegetarisme, og anbefaler folk at blive vegetarer. Animas dyreretspolitik bygger på den simple filosofi, at alle dyr har grundlæggende rettigheder til at blive beskyttet mod smerte og lidelse, uanset hvilken relation dyrene har til mennesker. Dette mener foreningen bl.a. underbygger basale rettigheder som dyrs ret til deres egen krop, og retten til at leve. Vegetarisme og dyreret er efter foreningens opfattelse praktiske værktøjer til at bekæmpe den smerte og lidelse, der eksisterer i det industrialiserede landbrug.

Lille, men aktiv og hurtigvoksende forening

Animas telt på Roskilde-festivalen, 2005

Anima blev oprettet i 2000, og havde da kun 5-10 medlemmer. Siden er medlemstallet steget kraftigt. I 2004 havde Anima 700 medlemmer, og året efter, 2005, var medlemstallet fordoblet til 1500. Animas medlemmer er overvejende unge, som ønsker at kæmpe for dyrenes ret. Ungdommen udgør en så stor del af foreningen, at Animas Ungdom (kaldt Anima2) har deres egen del i medlemsbladet Dyrenes Stemme, og har fået deres egen hjemmeside.

Anima gør meget ud af at få fat i de unge. Bl.a. ved at have infoboder på de årlige festivaler, som Roskilde Festival, Nibe Festival, FHF (Fredericia Hardcore Festival) m.fl. Anima er endvidere til stede med flyersuddelinger til koncerter med kendte grupper, på gågader i de store byer, i forbindelse med større arrangementer osv.

Under Roskilde Festivalen 2006, gav Animas arbejde stort udbytte. 150 mennesker valgte at blive medlem af foreningen, og gå ind i kampen for dyrenes ret. Over 5.000 mennesker (ca. 7% af festivalens gæster) besøgte Animas bod, og fik materiale samt info om foreningens arbejde. Flere mennesker kom tilbage til boden, og fortalte at de var blevet vegetarer, efter at havde fået information om dyrenes forhold på slagterierne.

Anima har foruden hovedkontor i København, også 7 lokalafdelinger i Hobro, Roskilde, på Lolland, Odense, Esbjerg, Århus og Aalborg. Hver lokalafdeling har sin egen lokale koordinator.

D.B.L.

Internet

People for the Ethical Treatment of Animals