Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 18/8 2004
Læst af: 20.457
: :
Åbenhedskomiteen
Left
Rocks
2024-05-25 05:46
2024-05-24 14:46

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

aabenhedskomite.homepage.dk

Åbenhedskomitéen er en dansk borgerrettighedsbevægelse, som er udviklet siden januar 1991. Komitéen arbejder for at skabe reel åbenhed i såvel Danmark som i EU. Arbejdet tog oprindeligt udgangspunkt i dokumentoffentlighed som beskrevet i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven samt begrebet «god forvaltningsskik», men senere er arbejdet blevet udvidet til mødeoffentlighed som bl.a. beskrevet i kommunernes styrelseslov og projektoffentlighed som den bl.a. fremgår af planlovene.

Det er komitéens opfattelse, at åbenhed i den daglige offentlige forvaltning og i landets arkiver er forudsætningen for den indsigt og forståelse, som er afgørende for et velfungerende demokrati uden magtmisbrug, korruption og korrumpering.

Komitéen arbejder for at ændre og dermed forbedre lovgivningen på områder, som bl.a. omhandler journallister, notatpligt, ekstrahering samt fortsat offentlighed efter hel eller delvis privatisering af den offentlige forvaltnings arbejdsområder.

Komitéen rådgiver om processen ved en aktindsigtsbegæring, faldgrupper ved aktindsigt samt klagemuligheder. På foreningens hjemmeside findes to eksempler på standardaktindsigtsbegæringer. Endvidere er der en række nyttige henvisninger til relevante myndigheder, partipolitiske holdninger, debat i medierne og Folketinget.

I forhold til borgerne arbejder Åbenhedskomitéen i almindelighed efter princippet «hjælp til selvhjælp». Det skal forstås sådan, at komitéen normalt ikke kan gå ind i borgernes ofte meget vanskelige sager. Komitéen prøver primært at hjælpe med at skaffe adgang til sagerne. På foreningens hjemmeside (se øverst i opslaget) findes en vejledning til at overvinde de værste forhindringer samt en standardaktindsigtsbegæring.

Komitéens har bl.a. på eget initiativ gennemført en landsdækkende undersøgelse af, hvordan dele af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven er indarbejdet i landets 275 kommuner. Komiteens erfaringer bl.a. gennem landsundersøgelsen viser, at det er nødvendigt med et modspil til kommunerne og herunder især Kommunernes Landsforening, som alt for længe uimodsagt har sat dagsordenen for så vidt angår offentlighed i forvaltningen.

Komitéen arbejder ligeledes på at søge at afdække den almindelige samfundsudviklings påvirkning af samfundets ønske om at skabe åbenhed. Det er almindelig kendt, at f.eks. krige indskrænker samfundets ønske om åbenhed. Terrorvirksomhed har ligeledes fremmet lukketheden i de enkelte nationale stater og herunder i Danmark

A.J.