Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
2012.08.17Større omskrivning og tilføjelser
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 17/8 2012
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 20.282
: :
RotFuchs
Left
Rocks
2024-05-21 16:01

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

RotFuchs (1998-), tysk venstrefløjstidsskrift. Tidsskriftet med undertitlen «Tribüne für Kommunisten und Sozialisten in Deutschland» blev i begyndelsen - fra februar 1998 - udgivet af det tyske kommunistiske partis afdeling (DKP) i det nordøstlige Berlin, dvs. i det tidligere DDR. Siden juli 2001 udgives det som et parti-uafhængigt månedsblad. I udgiverforeningen er der medlemmer af DKP, Partei Die Linke, KPD og uorganiserede kommunister og socialister. Foreningen har ca. 1550 medlemmer i 32 lokalafdelinger (marts 2012). Oplagstallet hævdes at være på ca. 12.000 eks. (marts 2012). Hertil kommer læserne af internetudgaven (omkring 35.000 daglige besøgende januar 2012). Der er forholdsvis mange læserbreve (ca. 200 hver måned), som udgør en ikke uvæsentlig del af stoffet.

Foreningen har 32 lokalafdelinger, hovedsagelig i det tidligere DDR, men organisationen har også afdelinger i de vestlige forbundslande. Månedsbladet har fået voksende betydning og udbygger systematisk sit kontaktnet; forening og tidsskrift udgør sammen en slags partiforberedende gruppe. Flertallet af medlemmerne har tidligere været organiseret i SED, og det mærkes tydeligt i sprogbrug og emnevalg. Samtidig forsøger det dog med en vis succes at komme ud over denne begrænsning og har forladt den i begyndelsen ret prægende sekterisme, som redaktøren, Klaus Steininger, hævder. Det viser sig bl.a. i at DDR's undergang ikke udelukkende ses som et kontrarevolutionært kup, men at sammenbruddet også skyldtes partiets manglende diskussionsvillighed og arbejderklassens manglende deltagelse i partiets og statens udvikling.

Tidsskriftet og foreningen opfatter sig som en kommunistisk tendens, som er åben for diskussion med andre socialistisk-kommunistiske organisationer.

 

G.C.