Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 16/6 2003
Læst af: 43.835
: :
Stabilitetspagten
Left
Rocks
2024-07-12 05:20
2024-07-10 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Stabilitetspagten, aftale indenfor den Økonomisk Monetære Union (ØMU). Aftalens sigte er at harmonisere finanspolitikken i EU's forskellige medlemslande, således at en fælles valuta (Euroen) er mulig.

Pagten lægger en snæver ramme om finanspolitikken. Hvis der er arbejdsløshed, vil landene være tilbøjelige til at føre en ekspansiv finanspolitik, dvs. sænke skatterne og/eller øge de offentlige udgifter, således at købekraften øges. En sådan politik giver et underskud på statsbudgettet, hvilket øger den offentlige gæld. Iflg. Stabilitetspagten må dette underskud imidlertid højst udgøre 3% af BNP, og den samlede offentlige gæld må højst udgøre 60% af BNP.

Den økonomiske krise - med stigende arbejdsløshed - der fra 2000 har ramt flere europæiske lande har tilskyndet disse lande til en ekspansiv finanspolitik. Det gælder bl.a. Portugal, Italien, Frankrig og Tyskland. Disse lande er derfor ved at overskride 3%-grænsen, hvilket egentlig skulle udløse økonomiske sanktioner. Denne situation har medført omfattende kritik af Stabilitetspagten for at være for snæver og for at forhindre en effektiv krisepolitik.

An.Lu.