Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Afrika  .  Kenya
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Præsident
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 28.911
: :
Kenyatta, Jomo
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:18

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Jomo Kenyatta
Jomo Kenyatta

Jomo Kenyatta (ca. 1893-1978), præsident i Kenya og ledende skikkelse i afrikansk politik.

Kenyatta blev født i Kikuyu stammen nær Nairobi, og fik sin første uddannelse i den skotske kirkes missionsskole. Hans store interesse for sin stamme fik ham til at slutte sig til Kikuyu Central Association (KCA), som han i 1928 blev generalsekretær for. Fra 1932 rejste han meget i Europa og i Sovjetunionen, ligesom han en periode studerede ved London School of Economics. Hans interesse for sin stamme var dog ikke gået i glemmebogen. I 1938 udgav han det antropologiske værk: «Facing Mount Kenya: The Tribal Life of the Kikuyu» (dansk udgave 1964: «I skyggen af Mount Kenya»).

Kenyattas ophold i udlandet blev langvarigt, og først i 1946 vendte han atter tilbage. Året efter blev han valgt til formand for Kenya African Union (KAU) - en stærk nationalistisk organisation der var domineret af Kikuyu stammen. Den 21. oktober 1952 blev han arresteret efter udbruddet af Mau Mau oprøret rettet mod de britiske koloniherrer, og i april 53 blev han idømt 7 års fængsel for at have organiseret Mau Mau. Først i august 1961 blev han løsladt af briterne, og i oktober blev han valgt til formand for det socialistisk orienterede Kenya African Nationalist Union (KANU), der fortsatte KAU's selvstændigheds linie. Partiet vandt valget i maj 1963, og Kenyatta blev dermed det nye selvstændige lands første premierminister, og fra december 1964 var han desuden landets præsident.

Da han døde i 1978, 14 år senere var mange illusioner bristet. Kenya blev af mange vestlige lande - heriblandt Danmark - udset til at være bolværk mod Sovjetunionens indflydelse i Afrika og fik derfor omfattende udenlandsk bistand. Kenyatta og hans KANU parti udfyldte den ønskede rolle, blev særdeles korrupt og myrdede politiske modstandere indenfor egne og andres rækker. Da Kenyatta døde, blev han efterfulgt af partiets mand, Daniel Arap Moi, der fortsatte sin forgængers politik. Først godt 15 senere, da Sovjetunionen var opløst og ikke længere en trussel mod vestlige interesser i Afrika, begyndte de vestlige donorer at kritisere Kenya for den korruption, de selv havde været ophav til helt tilbage i 1960'erne.

A.J.