Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Polen
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
    .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 21.184
: :
Gomulka, Wladislaw
Left
Rocks
2024-02-20 16:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Wladislaw Gomulka (1905-82), polsk kommunistisk politiker. Han blev født i en arbejderfamilie og udlært som kleinsmed. I slutningen af 1920'erne arbejdede han som sekretær for forskellige faglige organisationer i det sydpolske kulområde. Han blev arresteret for kommunistisk virksomhed i 1932, men løsladt igen i 34. De følgende to år tilbragte han i SovjetunionenKomintern højskolen i Moskva. Ved tilbagekomsten til Polen i 1936 blev han atter arresteret. I 1939 deltog han i kampene om Warszawa, og var i de følgende år aktiv i den polske modstandsbevægelse.

Gomulka blev i slutningen af 1942 medlem af politbureauet i kommunistpartiet - Det polske Arbejderparti (PPR) - der var blevet nydannet tidligere på året. I 1943-48 var han partiets generalsekretær, og efter befrielsen fra den tyske besættelse blev han desuden viceministerpræsident og minister for de befriede områder. Han arbejde i disse år for en «polsk vej til socialismen», hvilket førte til, at han i 1948 blev anklaget for «nationalistiske afvigelser». Året efter blev han udstødt fra partiets centralkomite og afsat fra sine regeringsposter. Han blev fængslet i 1951, men atter løsladt efter den 20. sovjetiske partikongres i 1956, hvor Stalins forbrydelser blev afsløret. Under urolighederne i Polen samme efterår - «det polske forår» - blev han atter medlem af centralkomiteen og gjort til partiets generalsekretær. Hans tilbagevenden til magten blev fulgt af en række økonomiske reformer og en vis politisk liberalisering - bl.a. ophævelse af pressecensuren - men fra slutningen af 1957 begyndte kursen atter at blive strammet, og Gomulka lagde sig de følgende år magtpolitisk og ideologisk tæt op af Sovjet.

I 1970 gennemførte regeringen drastiske forhøjelser af fødevarepriserne, hvilket udløste omfattende strejker og uroligheder. Som følge af disse måtte Gomulka december 1970 trække sig tilbage fra generalsekretærposten, der blev overtaget af Edward Gierek (1913-), og i starten af 1971 måtte han endvidere forlade statsrådet.

A.J.