Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
    .  Schweiz
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Journalistik
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 30/4 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 29.251
: :
Becker, Johann Philipp
Left
Rocks
2024-05-21 16:01

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Johann Philipp Becker (1809-1886), tysk børstenbinder, oprindelig aktiv i den republikanske bevægelse. I 1838 emigrerede han til Schweiz. Øverstbefalende i Folkeværnet i Baaden i 1849, fra 1860 ved med Marx og Engels, i 1864 med til at stifte sektionen af Første Internationale i Geneve, i 1865 præsident for den tyske afdeling af Internationalens sektion i Schweiz, fra 1866 præsident for hele det tysktalende område indenfor Internationalen, i 1866-71 udgiver og redaktør af Internationalens månedstidsskrift Der Vorbote, 1877-1882 redaktør for det socialistiske ugeblad Le Précurseur, i 1878 med til at stifte det schweiziske socialdemokrati.

A.J.