Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 28.676
: :
Chicagomartyrene
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-21 09:54

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Den 11. november 1887 blev fire anarkister hængt i et fængsel i Chicago. Kun en af dem, Albert Parsons, var indfødt nordamerikaner. De tre andre, August Spies, Adolf Fischer og Georg Engel var tyske indvandrere. Louis Ling, den femte dødsdømte der også oprindeligt var tysker, dræbte dagen i forvejen sig selv med en fænghætte.

Disse mænd var alle ofre for klassejustits. De blev dømt for deres politiske holdninger, akkurat som syndikalisten Joe Hill blev det i 1915, og anarkisterne Sacco og Vanzetti blev i 1927. Blandt de begivenheder der førte frem til Chicagomartyrenes død, var et nationalt krav fra fagforeningerne om indførelse af en ottetimers arbejdsdag fra 1. maj 1886. I Chicago fulgte 25.000 arbejdere den dag parolen om generalstrejke. To dage senere var tilslutningen steget til det dobbelte, og der opstod da et slagsmål mellem arbejdere og strejkebrydere udenfor McCormicks maskinfabrik. Politiet greb ind og skød seks arbejdere. Den 4. maj holdt arbejderne et protestmøde på Haymarket. Da politiet prøvede at opløse denne demonstration, blev der kastet en bombe, og politiet skød vildt. Resultatet var 7 dræbte politimænd og 4 dræbte arbejdere. Dagen efter blev Chicagos mest aktive anarkister arresteret, og en borgerlig pressehetz fulgte.

Den efterfølgende retssag var et dårligt maskeret politisk opgør med anarkisterne. Det kunne ikke bevises, at nogen af de anklagede havde kastet bomben. De fleste af dem var beviseligt andre steder, da bomben sprang. Derfor blev de i stedet gjort ansvarlige for Haymarketaffæren, fordi de havde «anstiftet oprør» ved folkemøder og i anarkistpressen. To tiltalte, Samuel Fielden og Michael Schwab, fik dødsdommen forvandlet til livsvarigt fængsel, og Oskar Neebe fik 15 års fængsel. Men til trods for nationale og internationale protester måtte fire af Chicagomartyrene alligevel dø. Spies' sidste ord var: «Tider skal komme, da vor tavshed i graven bliver stærkere, end de røster de nu kvæler». Fischer og Engel råbte «Leve anarkiet» og Parsons sagde med klar stemme: «Lad folkets røst blive hørt». Illinois' næste guvernør, der senere granskede sagen, fastslog at der var begået en forfærdelig uret mod alle de tiltalte, og de 3 anarkister der sad fængslet blev i 1893 sat på fri fod. Arbejderbevægelsens kampdag den 1. maj blev på denne baggrund en hyldest til Chicagomartyrene, der blev ofre i kampen for ottetimers arbejdsdagen.

H.P.Aa.

Litteratur

Paul Avrich: The Haymarket Tragedy. Princeton University Press, 1984.