Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Storbritannien
   .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Kultur  .  Teater  .  Skuespil
     .  Instruktion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 50.294
: :
Chaplin, Charles Spencer
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Charlie Chaplin
Charlie Chaplin

Chaplin (1889-1977), britisk-nordamerikansk filmskuespiller og instruktør. Chaplin havde sin baggrund indenfor music-halls og cirkus. Han blev kendt gennem producenten Mack Sennets selskab, Keystone film, hvor han indspillede og instruerede et stort antal en- og toakters farcer, som ofte havde en tematisk opfindsomhed og et socialt indhold, der var grundlæggende for filmhistorien. Senere arbejdede han hos Essenayfilm, hvor grundlaget blev skabt for hans senere melodramatiske spillefilm. Hos Mutual Films lavede han sine måske bedste kortere film - fulde af satire, ironi og socialt engagement. Et engagement som for øvrigt nåede sit højdepunkt i filmen «Modern Times».

I selvbiografien fra 1964 dominerer de detaljerede gengivelser af de forskellige sider ved Chaplins liv, som rejser og private episoder, mens de politiske områder og den ideologiske udvikling er kraftigt nedtonet ved den efterhånden excentriske familiefar. Chaplins radikalisme tegner en udvikling fra de humoristisk bitre to-aktere som «Shanghaied» og «Easy Street» - små film præget af indignation over fattigdom og arbejdsløshed - til spillefilmen «Diktatoren» i 1941, som afsluttes med en lang monolog til menneskeheden, bygget på antifascistiske slagord, kristent forbrødringsevangelium og en slags utopi-socialisme. Hans sociale engagement er af nogle filmhistorikere sammenlignet med fabianerne. En væsentlig del af hans film fra 1920'erne og senere er endvidere præget af en individuel kunstners higen efter lykke og berømmelse, men med stadige sideblik til de stakkels fattige. Hans påståede sofaradikale orientering hindrede imidlertid ikke Chaplins enorme interesse for den unge Sovjetstat, og han gav senere økonomiske bidrag til den kommunistiske bevægelse i USA. I «Moderne Tider» (Modern Times) lader han f.eks. hovedpersonen Charlot blive fængslet som «kommunistisk leder». I en senere film, «En konge i New York», angribes de politiske hekseprocesser efter den 2. verdenskrig. Chaplins radikale engagement blev tolereret - i alt fald i 20'erne - men sammen med andre forhold ledte engagementet til udfrysning. Først og fremmest blev han beskyldt for antipatriotisme, eftersom han beholdt sit britiske statsborgerskab og nægtede at søge statsborgerskab i USA. Som en række andre nordamerikanske stjerner i slutningen af 20'erne, blev også Chaplin anklaget for perversitet og pornografi og var indblandet i skilsmisseskandaler i Hollywoodstil. Det var let at koble dette sammen med hans radikale «image» og filmenes satiriske og samfundsironiserende form.

Også Chaplins engagement for at få USA med i den 2. verdenskrig skabte problemer med det neutrale lands stærke tysklandsvenlige højrefløj, og filmen «Diktatoren» fik derfor problemer. 1950'ernes angiveri, hekseprocesser og sortlistning blandt de nordamerikanske filmfolk isolerede i høj grad Chaplin. Hans taler for fred og forsoning og hans afsværgning af forbindelser til kommunisterne vandt ringe genklang. Efter en Europatur for lancering af filmen «Rampelys» i 1952 fik han besked på, at han skulle underkastes forhør ved hjemkomsten, på samme måde som alle andre udlændinge blev forhørt om deres «vandel, sundhed, sindssygdom eller kommunistiske tilhørsforhold/sympatier». Chaplin forblev derefter i Europa som en politisk martyr, og blev i midten af 50'erne foreslået både til Nobelprisen i litteratur og fredsprisen.

Chaplin er en af de få filmkunstnere, som fra et tidligt tidspunkt har kunnet kontrollere rettighederne til sine film, og har i efterkrigsårene været en hård forhandler ifht. distributørerne. Hans spillefilm var i over 20 år utilgængelige, indtil de atter blev solgt til skyhøje priser i begyndelsen af 1970'erne.

J.E.H.