Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 27/3 2003
Læst af: 30.436
: :
Bredsdorff, Nils
Left
Rocks
2024-06-10 04:52
2024-06-09 14:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Nils Bredsdorff

Nils Bredsdorff (1946-), født 19. januar 1946. Allerede som 16 årig meldte han sig i 1962 ind i Socialistisk Ungdomsforum (SUF), hvor han var medlem til 1964. I 65 blev han student og begyndte derefter at læse samfundsfag i hhv. Århus og København. Han blev cand.phil. i samfundsfag i 1976.

I 1968-70 var Bredsdorff medlem af partiet Venstresocialisterne (VS). I 68 var han medlem af præsidiet i Studenterrådet ved Københavns Universitet og 1969-71 var han formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF). I 1972-85 sad han i redaktionen af Politisk Revy, og 1973-86 i redaktionen af tidsskriftet Kurasje. Han har siden 1991 været medlem af Greenpeace Danmark, siden 1996 som formand for bestyrelsen.

Bredsdorff har gennemført studier i forvaltningsvidenskab på Center for Offentlig Styring ved Handelshøjskolen i København, og blev i 1998 Ph.D. i Forvaltningsvidenskab fra RUC. Hans vigtigste interesseområder er i dag miljø- og forbrugerpolitik samt forvaltningsforskning. Som forskningsbibliotekar dækker han fagområderne: Politiske forhold, politisk videnskab, nationaløkonomi, økonomisk teori, økonomisk dynamik, økonomisk politik (herunder finansvidenskab, offentlige finanser) retsvidenskab, offentlig forvaltning, erhvervslivets organisations og -ejerforhold, løbende statistik, transportforhold og landbrugspolitik.

Hans seneste udgivelser er: Om studiet af forvaltningen - public choice, historisk institutionalisme og konstruktivisme. Roskilde Universitetsbiblioteks skriftserie nr. 27, 1998; Myten om den politiske forbruger, Social Kritik nr. 63, 1999; Diskurs og konstruktion: en samfundsvidenskabelig kritik af diskursanalyser og socialkonstruktivismer, 2002.

A.J.