Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Afrika  .  Algeriet
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Præsident
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 23.304
: :
Zeroual, Liamine
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Liamine Zeroual
Liamine Zeroual

Liamine Zeroual (1941-), algiersk general og politiker, født den 3. juli 1941 i in Batna i Aures i den nordøstlige region af Algeriet. Zeroual sluttede sig i en alder af 16 til den nationale algierske befrielsesbevægelse, FNL, for at bekæmpe den franske kolonimagt. Efter landets selvstændighed i 1962 gennemgik han militær træning i Cairo, Moskva og Paris. I 1975 blev han udnævnt til leder af den militære træningsskole i Batna og i 1981 af militærakademiet Cherchell. Han blev efterfølgende gjort ansvarlig for forskellige militærregioner - Sahara (Tamanrasset) i 1982, den marokkanske grænse i 1984 og Constantine i 1987. Han blev i 1988 forfremmet til general og til chef for de væbnede styrker. Efter uoverensstemmelser med sine overordnede og præsident Chadli, trådte han i december 1989 tilbage og blev udpeget til ambassadør i Rumænien. Mindre end et år senere trådte han tilbage fra det offentlige liv.

I juli 1993 blev han udnævnt til forsvarsminister i den regering Statens Højkomite havde dannet efter militærkuppet i januar 1992. Han var tilhænger af dialog mellem alle landets politiske partier for at finde en konsensus løsning på landets krise, og han mødtes derfor ved flere lejligheder med de vigtigste ledere af den Islamiske Frelserfront (FIS), der sad fængslede. I januar 1994 blev han udnævnt til præsident af Statens Højeste Sikkerhedsråd, og dette synes at have været et kompromis mellem den «forsonende» tendens indenfor militæret der ønskede dialog, og den «hårde» tendens, der ønskede islamisterne undertrykt med magt. Hans udnævnelse blev bekræftet ved præsidentvalget i november 1995, der dog blev boykottet af de største oppositionspartier.

Hans mange forsøg på at udforme en fælles platform med oppositionspartierne har imidlertid været resultatløse. Efter at have erkendt fiaskoen ved forsøget på at bringe de moderate kræfter indenfor det opløste FIS tættere sammen, konkluderede han, at der ikke længere kunne opnåes resultater ved dialog bandt de islamiske fundamentalister. I januar 1997 fordømte han «Fredsappellen» fra november 1996, og karakteriserede den som en «sammensværgelse» blandt «algierske personligheder» med det formål at «fastholde Algeriet i en volds- og opløsningsspiral»; blandt andre ting lovede han «udryddelsen» af terroristgrupper.

Forfatningsændringen i november 1996 øgede i betragtelig grad den algierske præsidents magt, og pegede i retning af et indsnævret politisk manøvrerum for oppositionspartierne. Ændringerne pegede således i retning af, at det var den hårde tendens indenfor militæret der igennem Zeroual regerede Algeriet. I september 98 fremskyndede han det præsidentvalg, der ellers skulle være afholdt i efteråret 2000 til februar 1999. Dette valg blev vundet af Abdelaziz Bouteflika, der erstattede Zeroual på præsidentposten.

A.J.