Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 25.806
: :
Anglo American Corp.
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:18

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Hovedkvarter: Johannesburg, Sydafrika

Omsætning:

Antal ansatte:

Sydafrikansk mine- og industrikoncern.

Grundlagt i 1917 af Sir Ernest Oppenheimer, der konsoliderede den sydafrikanske mineindustri. En proces der var indledt allerede i det 19. århundrede af Cecil Rhodes og andre imperialister. Selskabet fik navnet Anglo American fordi den nordamerikanske bank J.P. Morgan & Co. leverede halvdelen af den oprindelige kapital på 1 million $. Endvidere var mineingeniøren Herbert Hoover involveret.

Koncernen består i dag af Anglo, De Beers Consolidated Mines Ltd. og Minerals and Resources Corp. (Minorco). Anglo ejer 34 % af De Beers, og samtidig ejer De Beers 38 % af Anglo. E. Oppenheimer & Son Co. ejer 80 % af Anglo American. Da udenlandske virksomheder i 1980'erne forlod Sydafrika pga. den internationale boykot af apartheid regimet i landet, opkøbte Anglo American mere end halvdelen af aktierne på børsen i Johannesburg.

Anglo American Gold Investment Co. har en høj omend faldende profitmargen: 67 % (1991), 87 % (1990), 90 % (1989), 93 % (1988). Anglo American Industrial Corporation driver endvidere stålværker og fremstiller industrielle kemikalier.

Datterselskaber

Minerals and Resources Group (Minorco)

Anglo American datterselskabet Minerals and Resources Corp. (Minorco) har zink miner i Yukon (Hudson Bay Mining); naturgas udvinding i Texas (Adobe Resources); 14 % andel i Salomon Inc. (der ejer Wall Street's Salomon Bros., Phillip Bros., og Phibro Energy); 29 % andel i Consolidated Gold Fields (London), der ejer 26 % af Newmont Mining (New York), der ejer 30 % af Peabody Holding; 30 % af Engelhard (U.S.) (katalysatorer, metaller, kaolin); over halvdelen af Inspiration Resources (kobber, zink, guld, sølv, nikkel, kul, agroindustri).

Minorco er desuden involveret i 250 miner i 22 lande udover Sydafrika. Det sælger diamanter, guld, platin og beskæftiger 250.000 mennesker. Anglo har desuden andele i Sydafrikas 6 andre mineselskaber. Det driver Navachab guldminen i Namibia. Anglo har desuden aktiviteter i Botswana, hvor der søges efter kobber i Maun minen og nikkel/kobber i Martin's minen. Endelig driver selskabet Isabella guldminen i Zimbabwe, nord for Bulawayo.

Selskabet købte Sydafrikas største bank fra Barclays i 1986.

De Beers Consolidated Mines

Anglo American datterselskab De Beers er verdens største diamantkartel, der kontrollerer 80 % af verdensproduktionen af diamanter. Det bleb grundlagt i 1880 af Cecil Rhodes og overtaget af Oppenheimer i 1929. De Beers' hovedkvarter ligger i London.

Datterselskabet Kalahari Mines kontrollerer produktionen af diamanter i Den demokratiske republik Congo. De Beers financierer en diamant behandlings fabrik i Luanda, Angola for det statsejede selskab Endiama. Endvidere er det involveret i kulminedrift i Sydafrika.

De Beers datterselskabet Willcroft Co. Ltd. of Bermuda og Willcroft datterselskabet Tanex Ltd. har underskrevet en aftale om efterforskning og udvinding af diamanter med Tanzanias regering. Den dækker 22,000 km2 i Mwanza, Shinyanga og Tabora regionerne. Willcroft har siden 1958 været i joint-venture partnerskab med Tanzania gennem Williamson Diamonds Ltd.

Produktionen af diamanter i Australien og Rusland vil kunne true De Beers' kontrol over verdensmarkedet. De Beers har dog været i stand til at blive ene-aftager af industri- og smykkediamanter fra Ashton minen i Australien og i 1990 lånte De Beers' datterseelskab i Schweiz Sovjetunionen 1 milliard dollars til gengæld for eksklusiv ret til at markedsføre Ruslands diamanter for en 5 årig periode. Aftalen havde en samlet værdi af 5 millioner dollars. I 1992 åbnede De Beers et kontor i Moskva. Endelig producerer selskabet syntetiske diamanter i Irland.

A.J.