Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Filosofi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 37.521
: :
Sofistik
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-21 09:54

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Sofistikken er betegnelsen for en retorisk, praktisk-pædagogisk og filosofisk bevægelse i den græske verden i 5.-4. århundrede fvt. De kendteste sofister er Protagoras, Gorgias, Hippias og Prodikos, der alle virkede mellem ca. 450-400, dvs. samtidig med Sokrates. Betegnelsen «sofist» betød oprindelig blot en vismand (af græsk sofos: viis), men fik i forbindelse med sofisternes virke sin negative klang.

I takt med demokratiets udbredelse opstod blandt borgerne i de græske bystater et behov for videregående uddannelse i sprogbeherskelse og lærdom i almindelighed. Dette blev da udbudt af omrejsende lærere, de såkaldte sofister, der mod betaling underviste i almen dannelse og navnlig talekunst og argumentation, som satte borgeren i stand til bedre at varetage sine interesser offentligt og gøre sine synspunkter (sin «stemme») gældende i politiske og retslige forsamlinger.

Overordnet kan sofistikken tages til indtægt for den tanke, at standarderne for sandt og falsk, godt og ondt, ret og uret er af vedtægt eller konvention (nomos) og ikke af natur (fysis). I hvert fald Protagoras synes at have udarbejdet et teoretisk-filosofisk grundlag, der bl.a. kan ses som et opgør med aristokratisk tankegang og et forsvar for demokratiet. Grundsynspunktet hos Protagoras er rent subjektivistisk: «Mennesket er alle tings målestok». Der findes intet objektivt eller naturligt sikkert, kun individuelle synspunkter og interesser har betydning. Det er menneskene, der gennem konvention etablerer, hvad der er gældende virkelighed. Således er heller ingen af natur (fødsel/adel) bedre end andre. Alle kan gennem uddannelse erhverve de moralske og politiske dyder eller færdigheder, en god borger må have: Navnlig evnen til at kunne argumentere for og imod forskellige synspunkter og forsvare et tilsyneladende svagt standpunkt.

Gorgias’ interesse var sproget som overtalelsesmiddel. Den, der behersker sproget og kan forme sin tale efter situationen, har det stærkeste middel til beherskelse af andre. Gorgias betragtes som retorikkens fader og har sat klassiske standarder for politisk og juridisk talekunst.

Sofistikken åbnede et perspektiv på verden som en menneskeskabt virkelighed og satte fokus på politiske, historiske og kulturelle forskelle som noget grundlæggende. Deres noget blakkede eftermæle skyldtes bl.a., at relativeringen af enhver standard for, hvad der er godt og retfærdigt, fører til radikale synspunkter som f.eks., at ret er magt.

A.E.O.