Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Asien  .  Sydøstasien  .  Vietnam
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 28.072
: :
Pham Van Dong
Left
Rocks
2023-12-08 17:21

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Pham Van Dong (1906-2000), vietnamesisk statsmand. Dong blev født i 1906 og var Vietnams premierminister i mere end 30 år, helt frem til 1987. Han havde en status, der var helt på højde med general Vo Ngyen Giap's, den store strateg fra Dien Bien Phu. Pham Van Dong var måske også den, der i alle år stod Ho Chi Minh nærmest, lige fra han som 17-årig meldte sig ind i Vietnams Ungdomsforbund, der var stiftet af Ho Chi Minh, og som senere, i 1930, indgik i Indokinas Kommunistiske Parti.

Pham Van Dong tilhørte som flere af de andre revolutionære ledere i virkeligheden landets elite, idet han var søn af en mandarin fra hoffet i Hue. Det forhindrede ham dog ikke i at gøre fælles sag med den forarmede bondebefolkning, hvilket han måtte betale en høj pris for. Efter at bønderne i Nge Tinh-provinsen i 1930 havde forsøgt at gøre opstand mod kolonimagten Frankrig og havde organiseret såkaldte Xo Viet'er, slog franskmændene frygtelig hårdt ned på oprørerne, og Pham Van Dong var en af de mange, der endte på den berygtede fangeø Poulo Condore. Først i 1936 med Folkefrontens dannelse i Frankrig blev der givet amnesti til de politiske fanger, og da grebet atter strammedes i 1939, flygtede han i tide til Kina og undgik at blive sendt tilbage til Poulo Condore som så mange andre revolutionære.

Han deltog i ledelsen af den nationale front Viet Minh, og efter at Vietnam den 2. september 1945 havde erklæret sin uafhængighed, blev det i 1946 Pham Van Dongs opgave at forhandle med franskmændene i Fontainbleu om en foreløbig løsning, hvor Den Demokratiske Republik Vietnam blev anerkendt som en fri nation under Den franske Union. Men i december samme år var krigen i fuld gang og endte ikke før maj 1954 med den franske fæstning Dien Bien Phus fald. Her var det igen Pham Van Dong, der ved fredsforhandlingerne i Genève kæmpede for de resultater, de tre indokinesiske befrielsesbevægelser havde opnået.

I mange år var Pham Van Dong både premierminister og udenrigsminister. Han var anerkendt både af tilhængere og modstandere som en meget kløgtig og intelligent forhandler med en næsten flegmatisk ro.

Så sent som i maj 1999 spillede han en aktiv rolle, selv om han da var 93 år gammel og både blind og skrøbelig. Han skrev en artikel i partiavisen Nhan Dan, hvor han rettede en skarp kritik mod sit partis højtplacerede folk. Disse magtfulde personer i parti, stat og masseorganisationer havde dårlig karakter og jagtede magt, penge og fordele, hævdede den tidligere premierminister. Når partiet anslog, at 70-80 % af medlemmerne var «rene», var tallet overdrevet. Antallet af korrupte kadrer var ganske anderledes højt, ifølge Pham Van Dong. Og dette var en af grundene til at partiet manglede tilgang af de unge og af intellektuelle og arbejdere, hvilket han beklagede dybt. Van Dong døde i april 2000.

W.G.