Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Polen
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Arbejdsminister
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 30.306
: :
Kuron, Jacek
Left
Rocks
2024-02-20 16:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Jacek Kuron (1934-), polsk venstrefløjspolitiker og oppositionel, født i Lwów (tidligere Polen, nu Hviderusland) 3. marts 1934.

Studerede historie ved Warzhawa Universitet 1953-57. Ekskluderet af det Forenede polske Arbejderparti (kommunistpartiet) i 1953, atter optaget i 55 for at blive smidt endelig ud i 64. I 54 dannede han de Røde Spejdere, der blev opløst i 61. Støttede reformbevægelsen på Warszhawa Universitet og arbejderrådet på Zeran Motorfabrikken i 56. I 1957-60 underviste han på Kunstakademiet i Warszhawa. Som universitetsassistent var han i 62 med til at danne en politisk debatklub sammen med Karol Modzelewski. Den blev atter lukket i 63. Dømt til 3 års fængsel for sammen med Modzelewski at skrive Et åbent brev til partiet. Arresteret 8. marts 68 og idømt 3½ års fængsel for angiveligt at have inspireret til marts optøjerne. Atter løsladt i 71. Sammen med Adam Michnik dannede han Arbejdernes Forsvarskomite (KOR) efter undertrykkelsen af arbejderne på Ursus og Radom fabrikkerne i 76. Blev voldsomt chikaneret og tilbageholdt af sikkerhedspolitiet i perioden frem til slutningen af 70’erne. Hårdt såret efter tæv i marts 79. Stiftede en række undergrundsblade som Biuletyn Informacyjny, Krytyka og Robotnik. Sammen med Michnik udviklede han oppositionens koncept og strategi for det Civile Samfund.

I sommeren 80 offentliggjorde han en bulletin om strejkerne, blev arresteret 21. august og atter løsladt 1. september. Rådgiver for Solidarnosz i Gdansk, senere Solidarnosz’ nationale Koordinationskomite (KKP) og den Nationale Komite (KK). Spillede en modererende rolle under periodens socio-økonomiske oprør, og talte som inviteret ekspert ved Solidarnosz’ første kongres. Interneret i december 81, arresteret i september 82 anklaget for konspiration mhp. at omstyrte staten. Løsladt under amnestien i 84, men umiddelbart efter atter arresteret og sat 3 måneder i fængsel.

Han var en af den polske oppositions vigtigste teoretikere og strateger, og havde især stor indflydelse i undergrundsdebatterne i starten af 80’erne. Han forlod dog tidligt sin oprindelige støtte til et folkeoprør og støttede i slutningen af 80’erne Lech Walensas kompromislinie overfor militærdiktaturet.

Som medlem af Borgerkomiteen blev han i juni 89 valgt til det polske parlament - Sejm’en - hvor han blev formand for Komiteen for Nationale Minoriteter. I august var han blandt de 3 kandidater, der blev foreslået af præsident Jaruzelski som premierminister. Som Arbejdsminister og minister for Socialpolitik september 89 til december 90 havde han alvorlige problemer med at sikre indekseringen af lønningerne og den stigende socioøkonomiske utilfredshed. Han var en af den polske oppositions centrale figurer i den 25 årige periode frem til systemskiftet i 1989.

Kuron er forfatter til en lang række bøger, hvoraf en del er oversat til engelsk.

A.J.