Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Lithaun
DatoOpdatering
2013.12.11Opdatering 2013
2015.01.31Årlig opdatering
Indhold
Diskussionsforum
Atlas
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 86.571
Verden  .  Europa  .  Lithaun
: :
Lithaun - statistik
Befolkning3,7 mio.
ValutaLits
Areal65.200 Km2
HovedstadVilnius
Befolkningstæthed56,7 indb./Km2
HDI placering44

Demografi

       
Befolkning:  
3.068
 * 1000 (2010) +
Befolkningstilvækst (årlig):  
-1,07
 % (2013) +
Bybefolkning (andel af den samlede befolkning):  
67,3
 % (2013) +
Børn og unge - andel af befolkningen der er under 15 år:  
13,8
 % (2015) +
Gamle - andelen af befolkningen der er over 65:  
16,7
 % (2015) +
Småbørn - andelen af befolkningen u. 5 år:  
0,2
 mio. (2013)
Forventet levetid ved fødslen:  
72,1
 år (2013) +
Kvinders forventede levetid ved fødslen:  
78,2
 år (2013) +
Mænds forventede levetid ved fødslen:  
66
 år (2013) +
Sandsynlighed ved fødsel for, at en kvinde bliver 65 år (2000-2005):  
85,2
 % (2003) +
Sandsynlighed ved fødsel for, at en mand bliver 65 år (2000-2005):  
60,5
 % (2003) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 40:  
5,7
 % (2005)
Sandsynligheden for IKKE at blive 60:  
20
 % (2005) +
Fødselsrate (antal børn pr. kvinde):  
1,417
  (2010) +
Fertilitet blandt unge kvinder (antal fødsler blandt 15-19 årige):  
10,6
 fødsler blandt 15-19 årige kvinder pr. 1000 (2010) +
Nettoindvandring (negativt tal udtrykker større udvandring end indvandring):  
-28,4
 * 1000 pers. (2012) +
Indsatte i landets fængsler:  
9.261
  (2012) +
Indsatte i landets fængsler:  
329
 pr. 100.000 (2013) +
Kvindelige fangers andel af det samlede antal fængslede:  
4,6
 % (2012) +

Sundhed

       
Børnedødelighed:  
6
 ‰ (2010) +
Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte):  
7,393
 ‰ (2010) +
Nyfødte med lav fødselsvægt:  
4
 % af nyfødte (2006)
Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr. 100.000 levendefødte):  
8
  (2010) +
Gennemsnitlig daglig kalorieoptag pr. indbygger:  
3.261
  (1997)
Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning der er underernærede):  
<5
 % (2006) +
Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt (1998-2003):  
4
 % (2003) +
HIV/AIDS blandt voksne kvinder (antal tilfælde blandt 15+ årige):  
260
  (2001)
Anvendelse af prævention blandt kvinder (15+):  
47
 % (2005)
TB dødsfald (patienter uden HIV):  
250 [250-260]
 pr. år (2013) +
Tuberkulosetilfælde:  
85 [39-148]
 pr. 100.000 (2013) +
Cancerdødsfald, kvinder:  
100,7
 pr. 100.000 (2012) +
Cancerdødsfald, mænd:  
221,1
 pr. 100.000 (2012) +
Tobaksforbrug. Andel af voksne kvinder der ryger dagligt:  
19
 % (2011) +
Tobaksforbrug. Andel af voksne mænd der ryger dagligt:  
36
 % (2011) +
Andelen af den voksne befolkning (20+) der er overvægtige:  
24,7
 % (2008)
Årligt alkoholforbrug (personer o. 15):  
12,9
 liter ren alkohol pr. person (2010) +
Årligt alkoholforbrug blandt unge mænd (15-19 år):  
34.9 [23.8-46.2]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Årligt alkoholforbrug blandt unge kvinder (15-19 år):  
14.5 [9.7-19.5]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Adgang til ordentlige sanitære forhold (andel af befolkningen):  
94
 % (2012) +
Andelen af alle fødsler hvori der deltager kvalificeret sundhedspersonale (1995-2003):  
100
 % (2005)
Andel af befolkningen med adgang til forbedret drikkevandsforsyning:  
96
 % (2012) +
Antal læger pr. 100.000 indbyggere:  
364,1
  (2012) +
Selvmord blandt mænd (pr. 100.000 pr. år):  
51
  (2012) +
Selvmord blandt kvinder (pr. 100.000 pr. år):  
8,4
  (2012) +
Årlige dødsfald pga. alkoholmisbrug:  
0,7
 pr. 100.000 indb. (2008)
Årlige dødsfald pga. narkomisbrug:  
0,4
 pr. 100.000 indb. (2008)
Totale udgifter til sundhed:  
549
 US$ pr. person (2002)
Offentlige udgifter til sundhed:  
6,6
 % af BNP (2011) +
Private udgifter til sundhed:  
1,6
 % af BNP (2004) +
Samlede per capita udgifter til sundhed:  
843
 PPP US$ (2004) +
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod tuberkulose:  
99
 % (2005)
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod mæslinger:  
97
 % (2005)

Uddannelse

       
Alfabetiseringsniveau blandt voksne (>15 år):  
99,7
 % (2010) +
Alfabetiseringsniveau blandt unge (15-24 år):  
99,86
 % (2011) +
Indskrivning af børn i skolens 1-5. skoleår:  
75,45
 % (2012) +
Indskrivning af børn i skolens 6-9. skoleår:  
96,82
 % (2012) +
Andelen af børn der fuldfører 5. skoleår:  
98,2
 % (2012) +
Analfabetisme blandt voksne (>15 år):  
1
 % (2005)
Indskrivning af børn i skolens 1.-10. skoleår:  
91,4
 % (2005)
Indskrivning af drenge i skolens 1-10. skoleår:  
87
 % (2005)
Uddannelsesniveau (voksnes gennemsnitlige skoleuddannelse i antal år):  
12,4
 år (2012) +
Udgifter til forskole og 1-5. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
15,24
 % (2011) +
Udgifter til undervisning på 6-7. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
27,58
 % (2011) +
Udgifter til undervisning på 8-10. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
12,84
 % (2011) +
Offentlige udgifter til uddannelse:  
5,2
 % af BNP (2011) +
Offentlige udgifter til uddannelse - andelen af regeringens samlede udgifter:  
13,56
 % (2011) +
PISA unds. Matematik viden blandt 15 årige:  
478,8
 Index (2012) +
PISA unds. Læseegenskaber blandt 15 årige:  
477,3
 Index (2012) +
PISA unds. Fysik/kemi/biologi viden blandt 15 årige:  
495,7
 Index (2012) +

Arbejdsmarked

       
Arbejdsløshed - andel af arbejdsstyrken:  
13,2
 % (2013) +
Ungdomsarbejdsløshed:  
26,4
 % (2012)
Langtidsarbejdsløshed (andel af arbejdsstyrken der har været arbejdsløse i over 12 mdr.):  
6,5
 % (2012)
Beskæftigelsesgrad (andel af befolkningen over 25 der er i arbejde):  
58,5
 % (2012)

Kvinder

       
Gender Empowerment Measure (GEM):  
26
  (2005) +
Kvinders andel af pladserne i parlamentet:  
24,1
 % af alle (2013) +
Kvindelige ministre i regeringen:  
15,4
 % af alle (2005) +
Kvinder fik stemmeret i:  
1921
  (2002)
Kvinder fik opstillingsret til parlamentet i:  
1921
  (2002)
Første gang kvinder blev valgt (V) eller udpeget (U) til parlamentet:  
1920 V
  (2002)
Kvindelige lovgivere og ledere:  
38,5
 % af alle (2011) +
Kvindelige professionelt eller teknisk kvalificerede arbejdere:  
67
 % af alle (2005) +
Kvinders indkomst ifht. mænds:  
0,69
  (2006) +
Gender related Development Index (GDI):  
58
  (2013) +
Alfabetiseringsniveau blandt voksne kvinder (>15 år):  
99,8
 % (2011) +
Voksne kvinders alfabetiseringsniveau ifht. mænds:  
100
 % (2005) +
Alfabetiseringsniveau blandt voksne mænd (>15 år):  
99,6
 % (2005)
Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau:  
99,9
 % (2011) +
Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau ifht. mænds:  
100
 % (2011) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse):  
95,4
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse) ifht. drenges:  
99,3
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse):  
96,4
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse) ifht. drenges:  
95,6
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår):  
87,6
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår) ifht. drenges:  
144,3
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (1-10. skoleår):  
97
 % (2005)
Erhvervsaktivitet blandt kvinder (o. 15 år):  
55,8
 % (2013) +
Udviklingen i kvinders erhvervsaktivitet (1990 = 100):  
96
  (2003) +
Kvinders erhvervsrate ifht. mænds:  
82,9
 % (2013) +
Gender Inequality Index:  
0,116
  (2013)
Barselsorlov (betalt):  
126
 dage (2013)

Økonomi

       
BNP:  
45,932
 mia. US$ (2013) +
BNP (PPP $):  
70,37
 mia. PPP US$ (2012) +
BNP pr. capita (PPP US$, faste 2008 priser):  
23.740,3
 PPP US$ (2013) +
Kvinders årlige indkomst:  
19.587,7
 US$ (2013) +
Mænds årlige indkomst:  
28.607
 US$ (2013) +
BNP årlig vækst:  
3,25
 % (2013) +
Valuta- og guldreserver:  
8,073
 mia. US$ (2013) +
Højeste per capita BNP i perioden 1975-2003:  
12.075
 PPP US$ (2003) +
- dette blev registreret i år:  
1.990
  (2003) +
Opsparing i samfundsøkonomien:  
6,6
 % (2008) +
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset i år 2000-2003:  
-1,2
 % (2003) +
Import af varer og serviceydelser:  
78,6
 % af BNP (2011) +
Export af varer og serviceydelser:  
77,1
 % af BNP (2011) +
Export af råvarer som andel af den samlede vareexport:  
44
 % (2005) +
Export af forarbejdede varer som andel af den samlede vareexport:  
56
 % (2005) +
Export af højteknologiske varer som andel af den samlede vareexport:  
10,4
 % (2012) +
International handel (sum af export og import ifht. BNP):  
167,9
 % (2012)
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset (inflationen) i år 2004-05:  
2,7
 % (2005)
Samlet antal beskæftigede (arbejdere og funktionærer):  
1.474
 1000 pers. (2005)
Beskæftigede i industri:  
24,8
 % af beskæftigede (2012) +
Beskæftigede i landbrug:  
8,9
 % af beskæftigede (2012) +
Indkomstfordeling - de fattigste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
2,6
 % (2011) +
Indkomstfordeling - de fattigste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
7
 % (2011) +
Indkomstfordeling - de rigeste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
40
 % (2011) +
Indkomstfordeling - de rigeste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
24,6
 % (2011) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 10% rigeste og de 10% fattigste:  
10,4
  (2005) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 20% rigeste og de 20% fattigste:  
6,3
  (2005) +
Ulighed - Gini koefficienten:  
37,57
  (2012) +
Fattigdom (andel af befolkningen der tjener under 2 PPP US$ pr. dag):  
7,8
 % (2005)
Fattigdom (andel af befolkningen der tjener under 1US$ om dagen) 1990-2005:  
  <2 
 % (2005)
Årligt modtaget Ulandsbistand:  
249,58
 mio. US$ (2004) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
1,6
 % af BNP (2012) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
712,44
 mio. US$ pr. år (2013) +
Statsgælden:  
49,43
 % af BNP (2012) +
Udlandsgæld:  
1.949,7
 mio. US$ (1998)
-:  
527,8
 US$ pr. indb. (1998)
:  
10,1
 % af BNP (2005) +
Samlede udgifter til renter og afdrag på udlandsgælden - i procent af eksportindtægterne:  
16,5
 % (2005) +
Beskæftigelse i serviceerhverv:  
65,9
 % af beskæftigede (2012) +
Udstedte patenter:  
21
 pr. million indbyggere (2005) +
Modtagelse af royalties og patentudgifter:  
0,1
 US$ / indbygger (2003) +
Offentlig sektor (% af BNP):  
32,1
 % (2012) +
Forsknings- og udviklingsudgifter i % af BNP:  
0,9
 % af BNP (2012) +
Antal videnskabsmænd involveret i forskning og udvikling (F&U):  
2.136
 pr. million indbyggere (2005) +
Import af korn og ris:  
69.649
 Tons, metrisk (1998)
Afhængighed af importerede fødevarer:  
11
 % (1997)
Anvendelse af kunstgødning:  
99,1
 Kg pr. hektar (2012) +
Fødevareproduktion (index, 2004-06 = 100):  
119,4
  (2012) +
Besøgende turister pr. år (1000):  
1.775
  (2011)
Forbrugerprisindex (2005 = 100):  
138
  (2012)

Kommunikation

       
Telefonlinier:  
235
 pr. 1000 mennesker (2005) +
Mobiltelefon abonnementer:  
151,34
 pr. 100 indb. (2013) +
Internet brugere:  
68,45
 pr. 100 indb. (2013) +
Internet host computere:  
4,8
 pr. 1000 mennesker (2000) +
Publicerede videnskabelige artikler:  
457,4
  (2011) +
Aviser:  
512,8
 pr. 1000 indb. (1997) +
Fjernsynsapparater:  
376
 pr. 1000 indb. (1996)
Nye bogudgivelser:  
77
 titler pr. 100.000 indb. (1992)

Energi/miljø

       
Årligt elektricitetsforbrug per capita:  
3.529,9
 KWh (2011) +
Landets samlede årlige primære energiforbrug:  
7,287
 Millioner tons olieækvivalenter (2011) +
Energiforbrug:  
2.406,5
 Kg olieækvivalenter årligt pr. capita (2011) +
Importafhængighed af energi:  
78,9
 % (2011) +
Biomasses andel af det samlede primære energiforbrug:  
8,3
 % (2005) +
Årlig per capita emission af CO2:  
4,1
 metriske tons (2010) +
Landets andel af den globale CO2 emission:  
0,1
 % (2000) +
Landets samlede CO2 udledning:  
13.560,57
 * 1000 tons (2010) +
Årlig ændring i CO2 udledningen i perioden 1990-2004:  
-3,1
 % årligt (2004)
Vand, sol, vind og geotermisk energi som andel af den samlede primære energiforsyning:  
2,4
 % (2005)
Traditionelle energikilders andel af energiforsyningen:  
13,9
 % (2002) +
Kuls andel af det samlede primære energiforbrug:  
2,3
 % (2005) +
Atomkrafts andel af det samlede primære energiforbrug:  
31,9
 % (2005)
Fossile brændslers andel af det samlede primære energiforbrug:  
74
 % (2012)
Vedvarende energikilders andel af det samlede primære energiforbrug:  
14,5
 % (2012)
Vandforbrug. Årligt forbrug af fornyelige vandressourcer:  
9,6
 % (2011)
Afskovning:  
0,5
 % årligt (2005) +
Skove:  
34,6
 % af landets samlede overflade (2011) +
Opdyrket jord:  
34,6
 % af landets samlede overflade (1993)
Anden arealanvendelse:  
34,7
 (% af landets samlede areal) (1993)
Beskyttet landområde:  
4,5
 % (2009) +
Berørt af naturkatastrofer (2005-12):  
0
 pr. mio. indb. (2012)
Døde ved naturkatastrofer (2005-12):  
1
 pr. år pr. mio. indb. (2012)
Elektrificeringsrate (hustande med indlagt el):  
100
 % (2010) +
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Kyoto protokollen i konventionen om klimaforandringer:  
u
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om klimaforandringer:  
R
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Cartagenaprotokollen om Bio-sikkerhed:  
u
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om biodiversitet:  
R
  (2002)

Samfund iøvrigt

       
HDI (Human Development Index - plads):  
35
  (2013) +
HDI (Human Development Index):  
0,834
  (2013) +
Valgdeltagelse ved seneste valg:  
59
 % (2002)
Areal:  
65.200
 km2 (2000)
Indvandreres andel af samlet befolkning:  
4,9
 % (2013)
Internt fordrevne flygtninge (1000):  
-
  (2000)
Antal flygtninge i landet:  
916
  (2013) +
Flygtninge fra dette land i andre lande:  
220
  (2013) +
Lykkeindex (0=mest utilfreds, 10=mest tilfreds:  
5,8
 Index (2012)
National regering (andel af befolkning der har tillid til):  
15
 % (2012)
Våbenimport:  
0
 mio. US$ (1990 priser) (2012) +
Våbenexport:  
3
 mio. US$ (1990 priser) (2002)
Væbnede styrker (1000):  
23,4
  (2012) +
Røverier (under trussel om vold):  
104
 pr. 100.000 indb. (2008)
Mord:  
6,4
 pr. 100.000 indb. (2011) +
Militære udgifter:  
0,77
 % af BNP (2013) +
Militære udgifter:  
119
 US$ pr. capita pr. år (2013) +

Aftaler

       
Ratificering (R) af den internationale konvention om elimineringen af alle former for Racediskrimination (1965), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om civile og politiske Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination mod Kvinder (1979), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod tortur og anden rå, inhuman eller neværdigende behandling eller Straf (1984), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børns Rettigheder (1989), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om forsamlingsfrihed og retten til at organisere sig Fagligt (Konvention 87, 1948), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om retten til at organisere sig Fagligt og til at indgå Overenskomster (Konvention 98, 1949), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (Konvention 29, 1930), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af Tvangsarbejde (Konvention 105, 1957), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om lige løn for lige arbejde (Konvention 100, 1951), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen (Konvention 111, 1958), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børnearbejde (Konvention 138, 1973), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod de værste former for børnearbejde (Konvention 182, 1999), eller blot underskrift (u) af denne:  
 
  (2002)


Det er muligt at sammenligne statistikken for forskellige lande. I så fald skal du først vælge en statistisk indikator ovenfor (f.eks. Befolkning) og dernæst i højre side klikke af, hvilke lande du vil sammenligne..