Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Macao
DatoOpdatering
2012.11.29Årlig opdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 29/11 2012
Læst af: 40.393
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Macao
: :
Macao
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Den lille ø Macao ligger i udløbet af Pérolafloden ud for Xianggang (Hong Kong). Portugiserne oprettede allerede i 1557 en havn på øen, som led i hele den kæde af portugisisk kontrollerede havne, der strakte sig fra Europa over Afrika, Indien og Malayahalvøen til Nagasaki i Japan. Portugal betalte leje for øen frem til 1849, hvor de erklærede den for selvstændigt territorium. Kina accepterede først dette i 1887, da Portugal forpligtigede sig til «aldrig at overdrage Macao eller det tilhørende område til andre uden Kinas billigelse». Macao blev i 1951 erklæret for portugisisk oversøisk provins.

Gennem flere hundrede år var Macao det vigtigste kontaktpunkt for de kulturelle og økonomiske relationer mellem Europa og det udstrakte kinesiske rige. Med oprettelsen af den nærliggende britiske koloni i Xianggang (Hong Kong) og Portugals nedgang som kolonimagt, mistede Macao betydning.

Efter Salazardiktaturets sammenbrud i Portugal i 1974 tilbød portugiserne Kina at levere kolonien tilbage, men kineserne afslog. Portugal erklærede derfor ensidigt Macao for: «Kinesisk territorium administreret af Portugal». I 1985 indgik Beijing en aftale med portugiserne efter hvilket Macao genforenes med moderlandet i 1999 efter samme retningslinier som Xianggang og med bevarelse af en vis form for autonomi.

I 1991 åbnede den nye guvernør, Vasco Rocha Vieira, den offentlige administration for kinesiske statsborgere og gjorde kinesisk til officielt sprog - ved siden af portugisisk. Ved valget til den lovgivende forsamling i 1992 vandt de prokinesiske organisationer flertallet af pladserne.

I 1993 blev der vedtaget en lov, der skulle fungere som forfatning, når territoriet fra 1999 blev en Speciel administrativ Region i Kina med en regering udpeget af et lokalt valgkollegium og et lovgivende råd, hvis mandat løber frem til 2001.

I det mindste for den periode garanterer teksten markedsøkonomiens fortsættelse og kasinoernes eksistens, forbyder pålæg fra kinesisk side, og forbyder ligeledes dødsstraffen og livsvarigt fængsel, der ellers er gældende i resten af landet.

Fra den 20. december 1999 blev Macao yderligere en af de specielle økonomiske zoner, der blev oprettet af Teng Xiaoping i provinserne Canton, Shenzhen, Zhuhai og Shantou, og hvor der hersker en form for markedsøkonomi. Frem til 2049 vil øen fortsat have en udstrakt autonomi ifht. moderlandet.

Det statslige monopol på spillekasinoer blev ophævet i 2002, og siden er flere Las Vegas ejede kasinoer trådt ind på scenen. Øen er samtidig et finanscenter, skattely og frihavn. Den spiller en vigtig rolle i hvidvaskning af penge fra kriminelle aktiviteter. Øens valuta - Pataca'en - er knyttet til Hong Kong dollaren, og er dermed meget stabil.

Guia del Mundo

Internet

Political ressources on the Net (Macau)