Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 19/1 2004
Læst af: 363.857
: :
Berlinmuren
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Et par bukseseler hang tilbage på Berlinmurens pigtråd efter at en familie på fem flygtede fra øst til vest en decembernat i 1966. Muren miskrediterede socialismen og gav vestlig presse et rigt tilskud af menneskeduftende antikommunisme.

For at stabilisere afgrænsningen mellem de to supermagter USA og Sovjetunionen blev der den 13. august 1961 bygget en mur på demarkationslinien mellem øst- og vestsektoren i Berlin. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne kun komme ind i Østberlin eller Østtyskland på nogle få steder og måtte have passérsedler. Østberlinerne og DDR-borgere var afskåret fra at besøge Vestberlin og Forbundsrepublikken Tyskland. Kun for pensionister og i undtagelsestilfælde - som ved tvingende nødvendige familiebesøg - blev denne regel afveget.

Den 45,9 km lange mur gik tværs gennem Berlin og adskilte på en tilfældig måde bydele, som havde udviklet sig gennem århundreder. «Muren» var det vesttyske udtryk; det østtyske «den moderne bygrænse». Set fra vest mod øst bestod muren af en 3,5 m høj betonvæg eller tætmasket pigtrådshegn. Muren var belyst fra projektører. Dertil kom et 40 m bredt græsstykke, afgrænset af en 2,5 m dyb grav. Derefter fulgte en planeret stribe med sand, hvor fodspor let kunne afsløres. Langs muren gik der endvidere en asfalteret vej for overvågningsbiler, og enkelte steder fandtes der «løbeanlæg», med hunde som brugtes mod mennesker, automatiske skydeanlæg, vagttårne og hegn, som udløste lys- og lydsignaler ved berøring. Over 100 mennesker blev i perioden fra 1961 dræbt ved denne specielle grænse. Den 1346 km lange grænse mellem DDR og Forbundsrepublikken var konstrueret på lignende måde.

Fra bygningen af muren.
(Solidaritet)

Bygningen af muren kan kun forstås, hvis man forstår efterkrigshistorien og magtkampen mellem de to supermagter. DDR var helt fra begyndelsen - først som østzone og senere som den anden tyske stat - tvunget til at betale høje krigsskadeerstatninger til Sovjetunionen. Foruden denne tunge økonomiske belastning kom andre store anstrengelser. Sværindustrien befandt sig i vestzonen. Østtyskland havde indtil 2. verdenskrig overvejende været et område, hvor der blev drevet landbrug. Det måtte nu opbygge nye industrigrene. Også omstillingen fra en kapitalistisk til en statssocialistisk økonomi var forbundet med tab. I flere år gav dette en meget lavere levestandard i DDR end i Forbundsrepublikken. De bedre økonomiske betingelser i Vest - det tyske «Wirtschaftswunder» - og den friere livsstil havde en dragende virkning på indbyggerne i DDR. Det førte til en jævn flugt af arbejdsdygtige - især unge og veluddannet arbejdskraft. Disse ufordelagtige betingelser bidrog til, at der udviklede sig en bureaukratisk-stalinistisk variant af socialismen i DDR.

På den vestlige side var muren en yndet mål for grafitti.
(Solidaritet)

Da muren blev bygget, stoppede ikke kun det løbende tab af mennesker, men også kommunikationsforbindelserne med vesten. Det havde den positive følge, at de statslige undertrykkelsestiltag mindskede, fordi DDR-ledelsen nu kunne regere under mere stabile forhold.

DDR faldt endelig sammen i efteråret 1989, og pga. misforståede ordrer fra partiledelsen åbnede de østtyske grænsevagter i november samme år muren. For første gang i 30 år kunne indbyggerne atter frit bevæge sig mellem de to dele af Berlin, og få dage senere begyndte nedrivningen af muren. Driftige tyskere sælger i dag stumper af muren for store beløb til turister.

Selv om Berlinmuren faldt, bygger andre autoritære regimer tilsvarende mure. USA har bygget en 3000km lang mur langs sin grænse til Mexico. Siden 2002 har Israel bygget en op til 8m høj mur ned gennem den besatte Vestbred. Den Internationale Domstol kendte i 2006 denne mur ulovlig og påbød den revet ned.

A.R.