Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 44.310
: :
Behaviourisme
Left
Rocks
2024-02-21 06:14

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Behaviourisme (engelsk. behaviourisme = adfærd, opførsel) er en filosofisk betegnelse indenfor moderne psykologi, som understreger betydningen af at psykologisk forskning må tage sit udgangspunkt i observerbar adfærd og ikke i formodede, indre psykiske forhold eller i individets bevidsthed. Der er stor forskel på de forskellige behaviouristers definition af, hvad der hører til adfærd og hvilke metoder, der accepteres i forskningen. Historisk betragtet er behaviourismen knyttet til John B. Watson, som i 1912 formulerede et program for en ny psykologi i modsætning til den gamle, akademiske bevidsthedspsykologi og med hovedvægten lagt på objektive analyser af adfærd, forstået som sammenhænge mellem stimuli og respons. Han lagde også vægt på denne psykologis praktiske betydning for sociale, etiske og politiske formål. Behaviourismen blev derfor hurtigt dominerende i den pragmatiske, amerikanske psykologi, og har haft stor betydning. Den såkaldte neobehaviourisme fra 1930'erne (Tolman, Hull) lagde stor vægt på videnskabsteori og forklaringer på eksperimentelt observeret adfærd. Tolman indførte en række kognitive hjælpebegreber, nærmere beslægtet med den tidlige bevidsthedspsykologi og denne form for behaviourisme synes at øge i popularitet. Hull lagde vægt på strenge, formalistiske egenskaber og havde størst indflydelse i 1940'erne og 1950'erne. Begge står de for en metodisk behaviourisme, der accepterer eksistensen af bevidsthed, som adskilt fra adfærd, men dog hævder, at kun adfærden kan undersøges helt objektivt. Skinner har med sin radikale behaviourisme vakt stor debat gennem de seneste år. Han afviser betydningen af omfattende, teoretiske overbygninger - og specielt afviser han de «mentale», «indre» hjælpebegreber. Skinner har i lighed med Watson draget praktiske, politiske konsekvenser af sin psykologi og beskrevet en række samtidsproblemer - herunder opdragelse, undervisning og frihedsbegrebet - ud fra tekniske landvindinger, men har også understreget værdien af det utopiske. Det er især denne side af behaviorismen, der har ført til en almen samfundsdebat.

C.E.G.