Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Finland
Arbejde  .  Kultur  .  Kunst  .  Arkitektur
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 28.873
: :
Aalto, Alvar
Left
Rocks
2024-02-21 06:14

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Alvar Aalto
Alvar Aalto

Aalto (1898-1976), finsk arkitekt. Den sidste af de store pionerer i det 20. århundredes byggekunst. Fra 1920'erne var han, sammen med Le Corbusier, Walter Gropius og Mies van der Rohe, blandt banebryderne i opbygningen af den moderne arkitektur, i reaktion mod det forrige århundredes forvirrede stil og ornamentik.

Aaltos vigtigste bidrag lå i humaniseringen af den internationale funktionalisme. En hård, rationel og klinisk byggestil som blev udviklet på kontinentet, blev af Aalto givet en blød og lyrisk frodighed. Den nye monumentalitet blev hos Aalto formet til en mere menneskelig målestok. Hans bygninger var organiske. Gennem brug af især træ og tegl lod han funktionerne folde sig ud i åbne og frie former, der var blødt tilpasset både de mennesker de skulle tjene og det landskap de blev indplaceret i. Hans finske byggestil har klare regionale særpræg. En finsk identitet med dybe rødder.

Aalto var en grundig fagmand. Hans bygninger er præget af en usædvanlig skabende opmærksomhed ned i de mindste detaljer. Også interiørerne, møblerne og brugskunsten som han formede har et gennemført helhedsmæssigt og personligt præg. Arkitekturen begynder i detaljerne, sagde han.

I Finland blev Aalto efterhånden en uortodoks og omdiskuteret faderfigur. Hans store indflydelse på finsk efterkrigsarkitektur har ofte været vanskelig at acceptere. For udenlandske arkitekter var han mindre truende, og utallige er gennem årene valfartet til hans kontor dybt inde i de finske skove nær Jyväskylä i Midt-Finland. Her var han den store mester, fåmælt, stærk, tætbygget og furet efter et langt livs grådig vellevned. Her kunne han mane bygninger frem fra underligt fine skitser.

P.B.