Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
   .  Afrika  .  Vestsahara
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 21.809
: :
Vestsaharakomiteen
Left
Rocks
2024-05-27 04:47

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Vestsaharakomiteen
c/o Ingrid Pedersen
Schlegels Allé 3, 1tv
1807 Frederiksberg C

Tlf. 3122 9458

Den danske Vestsaharakomité blev dannet i 1983, otte år efter Marokkos invasion af Vestsahara. Komiteens formål er for det første at informere offentligheden om denne konflikt, som massemedierne i stor udstrækning har fortiet. For det andet arbejder komiteen for at få Marokko til at opgive sin ulovlige besættelse af Vestsahara og trække sine styrker tilbage - i overensstemmelse med en række resolutioner fra FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd.

Komiteen har kun få ressourcer og producerer derfor ikke noget nyhedsbrev. Den fungerer som et sted, hvor man kan henvende sig, hvis man ønsker at vide mere om denne konflikt. Det gælder ikke kun journalister, der planlægger en rejse til området, og studerende, der skal skrive en opgave, men alle og enhver, der ønsker at undersøge et markant eksempel på, hvordan den globale magtpolitik fungerer i praksis.

En af komiteens stiftere (Torben Retbøll) har skrevet en bog om Vestsahara, der er udgivet af forlaget Manifest: Konflikten om Vestsahara: Polisario's kamp for et uafhængigt land (1983). Desuden har Torben Retbøll skrevet mange læserbreve, kommentarer og artikler om konflikten til mange forskellige aviser og tidsskrifter. Han har også holdt foredrag om Vestsahara for forskellige forsamlinger.

To af komiteens stiftere (Ingrid Pedersen og Fie Jessien) har flere gange arrangeret et besøg i Danmark for børn og unge fra Vestsahara. Disse besøg blev arrangeret i samarbejde med den svenske Vestsaharakomité, der også producerer en nyhedsbulletin.

Der findes et internationalt netværk af Vestsaharakomiteer, der arbejder tæt sammen med Vestsaharas modstandsbevægelse (Polisario). Den danske Vestsaharakomité er en del af en global græsrodsbevægelse, der bekæmper Marokkos aggression og støtter Vestsaharas kamp for frihed og retfærdighed.

T.R.