Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn  .  Feminisme
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.257
: :
Søsterskab
Left
Rocks
2024-07-12 05:20
2024-07-10 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Dette begreb opstod samtidig med den nye kvindebevægelse i 1969-70 i USA. Det danske udtryk søsterskab er en direkte oversættelse af det engelske «sisterhood». Det opstod især som en sproglig modstilling til begrebet «brotherhood» - broderskab - og for at slå hul på myten om at «kvinde er kvinde værst».

Den danske kvindegruppe Shit & Shanell for fuld udblæsning i 1980. (Solidaritet)

Den nye kvindebevægelse havde i 1970'erne som et af sine mål at skabe sammenhold mellem kvinder, søsterskab og kvindesolidaritet. Samtidig blev søsterskab en strategi i kvindekampen: Kvinder skulle ikke længere slås for ligestilling med mænd, men kvinder skulle sammen opdage deres fælles verden, deres fælles undertrykkelse, og kæmpe for frigørelse af kvinderne. I denne frigørelseskamp blev der lagt vægt på, at alle kvinder havde visse fælles interesser til trods for klasseforskelle, geografisk ulighed etc. Begreberne «søsterskab» og «kvindesolidaritet» har dermed en klar forbindelse til et andet begreb, som stod centralt i den nyere kvindekamp, nemlig «kvindekultur».

Søsterskab - solidaritet med andre kvinder - var samtidig et krav, der blev stillet til de enkelte medlemmer i den nye kvindebevægelse (se Rødstrømperne). Man måtte forstå kvinders opførsel og synspunkter udfra de konkrete konfliktsituationer, som inkluderede mænd, arbejdsgivere etc., og stille sig på kvindernes side. Konkrete eksempler på dette er de forskellige krisecentre for mishandlede og voldtagne kvinder.

Begrebet søsterskab er desuden flittigt brugt i bogtitler, sange og slagord. Der findes bl.a. bøger som den amerikanske «Sisterhood is powerfull», og den danske «Søsterskab». Der eksisterede endvidere en dansk kvinderockgruppe, som hed «Søsterrock». Et hyppigt slagord i kvindebevægelsen var «søsterskab giver styrke», og der eksisterede afledede begreber som «med søsterlig hilsen». Begrebet søsterskab var ikke særegent for Danmark, men anvendtes af den nyere kvindebevægelse i alle de vestlige lande.

U.S.