Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Norge
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Køn  .  Kvindeorganisationer
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Journalistik
   .  Politisk  .  Parti  .  Medlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 31.221
: :
Syvertsen, Sigrid Marie
Left
Rocks
2024-05-21 16:01

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Sigrid Sivertsen
Sigrid Sivertsen

Syvertsen (1885-1974), en af pionererne indenfor norsk arbejderbevægelses historie. Sigrid Marie Syvertsen var udlært sætterske, og blev allerede som 18 årig fagligt organiseret. Fra 1907 var hun medlem af Arbejderpartiet, og havde en række politiske hverv som repræsentant for partiet og partiets kvindebevægelse.

Fra 1917 til 23 var hun sekretær for Arbejderpartiets Kvindeforbund og redaktør af Arbejderkvinden. Da partiet og Kvindeforbundet gik sammen i en mere sammenhængende organisationsform, Kvindesekretariatet (1923), blev Syvertsen forkvinde for dette, samtidig med at hun gik ind som medlem af partiets hovedbestyrelse.

Fra 1920 gik Syvertsen aktivt ind i lokalpolitik, og sad som Arbejderpartiets repræsentant i Oslo byråd i perioden 1919-59. Sigrid Syvertsen engagerede sig også i samvirkebevægelsen, og var fra 1922 medlem af Oslo Samvirkelags bestyrelse, og sad som bestyrelsesmedlem i NKL 1927-50.

Sigrid Syvertsen er forfatter til bogen «Arbeiderpartiets Kvinnebevegelse i Norge» (1935), og har sammen med Thina Thorleifsen skrevet en større bog om samme emne: «Kvinner i strid» (1960). Syvertsen var i mere end et halvt århundrede en central skikkelse i arbejderbevægelsen i Norge.

K.F.