Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.256
: :
Socialistlovene
Left
Rocks
2023-11-27 06:08

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Love vendt mod arbejderbevægelsens udvikling i Tyskland på foranledning af kansler Bismarck i 1878. Baggrunden for lovene var den stigende frygt blandt junkerne og i borgerskabet for den tyske arbejderbevægelses udvikling. Specielt efter at de to konkurrerende arbejderpartier i 1875 var blevet slået sammen i byen Gotha. Et par attentater mod den tyske kejser i forsommeren 1878 skabte det politiske grundlag for, at der kunne gennemføres en restriktiv lovgivning vendt mod arbejderbevægelsen, selv om denne intet havde haft med attentaterne at gøre. Rigsdagen vedtog i efteråret således «Loven om socialdemokratiets samfundsskadelige virksomhed». Oprindelig skulle den kun gælde i 2½ år, men den blev forlænget gang på gang helt frem til 1890.

Loven og supplerende love forbød socialdemokraterne at danne organisationer, holde møder, udsende aviser og andre publikationer, og desuden blev et antal ledere og agitatorer udvist af landet. Omkring 1.500 socialdemokrater kom i fængsel i perioden og 3-400 organisationer blev opløst.

I første omgang virkede loven efter hensigten, idet socialdemokratiets stemmetal faldt fra 437.000 til 312.000 ved valget i 1881. (Det var ikke forbudt at stille op til valget. Der måtte blot ikke stå nogen organisation bag.) Men efter 81 begyndte stemmetallet atter at stige, og i 1890 fik det 1½ million stemmer, og blev dermed rigsdagens største parti. Denne udvikling skyldes i vid udstrækning den fortsatte vækst i arbejderklassen og det store arbejde blandt partiets tillidsfolk. Allerede i 1879 oprettede det i Schweiz et nyt dagblad, Sozialdemokrat, der blev smuglet over grænsen og illegalt distribueret i Tyskland sammen med mange andre blade. Partiets landsmøder blev afholdt i større eller mindre hemmelighed i udlandet: i Schweiz (1880), København (1883) og Schweiz igen (1887). Samtidig tog partiets ledelse bestandigt afstand fra anarkistiske planer om at oprette en hemmelig organisation, der skulle gennemføre statskup, og især Wilhelm Liebknecht brugte uafladeligt rigsdagens talerstol til propagandaformål.

Fagforeningerne blev ikke forbudt, men måtte arbejde under store vanskeligheder. Regeringen søgte at svække arbejdet ved at gennemføre sociale reformer, men alligevel lykkedes det ikke at splitte bevægelsen.

Efter partiets gode valgresultat i 1890 gik den nye rigsdag ikke med til at forlænge lovene, og de trådte derfor ud af kraft 1. oktober 1890.

A.J.