Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 24.310
: :
Skraldemandsmodellen
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

«Skraldemandsmodellen» blev udviklet i klubben på Århus Renholdningsselskab i 1994-95 og var et middel til at fastholde beskæftigelsen gennem fælles reduktion af arbejdstiden (se også 8 timersdagen). Denne model er internationalt betragtet ikke unik. Den har været anvendt på mange større arbejdspladser i udlandet, f.eks. Folkevognsfabrikkerne i Tyskland, hvor arbejderne under den økonomiske krise der ramte fabrikkerne i 1994 gik ind på at reducere arbejdstiden til 28 timer ugentligt mod en begrænset lønnedgang. Derved undgik de, at ledelsen fyrede 20 % af de ansatte. Men i Danmark var denne reduktion af lønnen mod fastholdelse af beskæftigelsen ikke acceptabel, indtil de århusianske skraldemænd konkret satte den på dagsordenen. Dette skabte betydelig debat i fagbevægelsen, men var samtidig med til at skabe et stærkt sammenhold i arbejderkollektivet på Renholdningsselskabet.

Grunden til at fagbevægelsen historisk har været imod modellen er både modviljen mod lønnedgang, men også at arbejderen der går ned i tid, efterfølgende ikke vil kunne oppebære fuld understøttelse under ledighed.

Modellen døde konkret, da skraldemændene gik i konflikt i vinteren 1995-96 og tabte (se Skraldemandskonflikten). Alligevel gav den i sin levetid opskriften på både nedsat arbejdstid, undgåelsen af fyringer og udviklingen af et stærkt arbejderkollektiv.

A.J.