Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
   .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Landbrug
   .  Politisk  .  Kommunalpolitiker  .  Borgmester
    .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Venstresocialisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 40.370
: :
Sigurdsson, Villo
Left
Rocks
2024-05-25 05:54

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Villo Sigurdsson
Villo Sigurdsson
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Villo Sigurdsson (1944-), dansk venstrefløjspolitiker, født 17. maj 1944 i Teheran, Iran. Voksede op i Teheran, hvor han i 1951-60 gik i den Internationale Skole. Student fra Ordrup Gymnasium i 1964. I 1964-65 i landbrugspraktik, 1965-66 Lyngby Landbrugsskole i Hillerød, 1966-71 studerende ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Sigurdssons politiske arbejde startede i 1968 som aktivist i De danske Vietnamkomiteer og Nansensgade Beboerforening. Året efter gik han ind i Foreningen individ og Samfund. I 1970 gik han ind i partiet Venstresocialisterne (VS), hvor han i perioder var medlem af partiets Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg (FU). Han var lønnet sekretær for FU, men i øvrigt mest aktiv i Internationalt Udvalg samt medlem af Kommunalpolitisk Udvalg.

Sigurdsson var i perioden 1977-89 medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for VS og i 78-85 borgmester for magistratens 4. afdeling - byplanborgmester. København hærgedes i denne periode af byfornyelse og saneringer, som socialdemokratiet gennemførte hen over hovedet på beboerne i de kvarterer, det gik ud over. Sigurdsson forsøgte som byplanborgmester at bremse op for disse overgreb, hvilket fik den konsekvens, at daværende overborgmester Egon Weidekampf fjernede området fra 4. afdeling. Et politisk overgreb der flere år senere blev underkendt af Indenrigsministeriet - men først da venstrefløjen ikke længere var til fare for de socialdemokratiske planer.

Rotationsprincippet i VS hindrede Sigurdsson i at blive opstillet til en 3. valgperiode. Et princip han selv var meget utilfreds med, men måtte bøje sig for. Hans kommunalpolitiske arbejde ophørte derfor med udgangen af 2. valgperiode i 89. I 1985-86 var han formand for Samarbejdskomiteen for Fred og Demokrati i Iran og Iraq, der arbejdede for fred mellem de to lande, der på det tidspunkt var i krig. I 1991 blev han formand for Dansk Kurdisk Venskabsforening. En post han fortsat beklæder.

I 1991-94 var Sigurdsson forretningsfører for TV-Stop. 1996-97 deltog han i Projekt X, ungdomsprojektet på Nørrebro i København. I 1997-98 deltog han i Støtteforeningen for Organisationen for Etniske Minoriteter (SOEM).

Med afslutningen af det kommunalpolitiske arbejde i 89 meldte han sig samtidig ud af VS. I 1993-98 var han medstifter og medlem af Græsrodspartiet Solidarisk Alternativ (SOL). Aktuelt er hans vigtigste aktiviteter formandshvervet i Dansk Kurdisk Venskabsforening samt arbejdet som daglig leder af Det grønne Hus, Agenda 21 centret i Køge, der arbejder med miljøinformation.

Sigurdsson har udgivet bøgerne: Kurderne. Rapport udgivet af Det danske center for Menneskerettigheder 1994 og 95; De uønskede. Bog om kurderne udgivet af forlaget Gyldendal, 1998.

A.J.