Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Latinamerika  .  Uruguay
Organisation  .  Offentlig organisation  .  Stat  .  Militær
Arbejde  .  Politisk  .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 23.131
: :
Seregni, Liber
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Liber Seregni
Liber Seregni

General Liber Seregni (1916-), politiker fra Uruguay, var i 1971 med til at danne centrum-venstrefløjsalliancen Frente Amplio og var denne organisations leder frem til 1996.

Seregni er født i Montevideo, Uruguay den 13. december 1916. Han gik i 1936 ind i militæret, blev geografiingeniør, arbejdede som diplomat for generalstaben, opnåede i 1963 rang af general og stod for en kort periode i 1968 i spidsen for hæren.

Han var i 1971 medstifter af centrum-venstrefløjsalliancen Frente Amplio (FA). Han stod udenfor de politiske partier, der var med til at danne alliancen, og var på den måde samtidig hævet over de modsætninger, alliancen siden har gennemlevet. I 1971 og 1989 var han alliancens præsidentkandidat

Militæret i Uruguay gennemførte i juni 1973 et militærkup, og landet var de følgende 12 år et militærdiktatur. To uger efter kuppet gennemførte FA en stor demonstration for at markere modstanden mod kuppet. Demonstrationen blev angrebet af militæret. Blandt mange andre blev Seregni taget til fange, og de følgende 11 år var han tilbageholdt. I en kort periode fra november 1974 til januar 76 var han løsladt, men overvåget. Han fik tilbud fra en lang række lande, der med glæde ville give ham politisk asyl, men han afviste alle tilbud. Fra januar 76 til 19. marts 84 sad han fanget i Montevideos centralfængsel.

Under diktaturet spillede han en vigtig rolle i kampen for genindførelsen af demokratiet. Hans konsekvente, pletfri og erklærede modstand mod diktaturet gjorde ham til symbol både i ind- og udland for kampen mod diktaturet. Efter diktaturets fald har han modtaget udmærkelser fra en lang række regeringer over hele verden for sin kamp for fred og demokrati. Han har været næstformand i COPPPAL (Coordinación Permanente de los Partidos Politicos de América Latina), der samler alle politiske partier i Latinamerika, og er rådgiver for den latinamerikanske menneskerettighedssammenslutning ALDHU.

Seregni trak sig i starten af 96 som formand for FA og overlod posten til alliancens præsidentkandidat fra 1994, Tabaré Vazquez. Han er fortsat medlem, men anvender overvejende sin tid som præsident for Centro de Estudios Estratégicos 1815 (Centret for Strategiske Studier), som han oprettede efter sin fratræden fra FA.

A.J.