Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Filosofi
     .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 35.598
: :
Selvbedrag
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Selvbedrag er forsøg på at skjule ubehagelige sandheder for en selv. Personen overtaler sig selv til at tro noget hun inderst inde ved ikke stemmer. Det karakteristiske ved selvbedraget er, at personen kender til det, hun forsøger at skjule for sig selv. Hun lyver for sig selv med vilje. Selvbedrag kan således defineres som ønsket, intentionel uvidenhed.

Selvbedrag er forskellig fra vildfarelse, der refererer til, at en person i god tro bliver narret til at acceptere noget som sandt, som i virkeligheden er usandt eller forkert. Selvbedrageren tøver og skjuler for sig selv, at hun lyver. Selvbedraget indeholder derfor et «dobbelt» bedrag. Hvis en person finder ud af, at der er stærke grunde til ikke at indrømme - ikke engang overfor sig selv - at hun er mislykket i et forehavende, bliver hendes strategi at benægte dette. Men denne strategi tvinger hende samtidig til ikke at anerkende, at hun. har vurderet situationen på denne måde. Det ville være at indrømme, at hun betragtede sig selv som mislykket. Det er denne proces den psykoanalytiske teori forsøger at gøre rede for gennem begrebet ubevidst forsvar.

Hvordan kan en person bestemme sig til ikke at vide noget hun «ved»? Dette er selvbedragets paradoks. Filosoffen Jean-Paul Sartre ser ond tro - eller selvbedrag - som et projekt, som personen ikke tager ansvaret for, ikke står inde for. Personen ved hvad hun gør, men vil ikke tage ansvaret for handlingen. Sartre forstår således selvbedraget som udtryk for uegentlig - in-autentisk - eksistens.

Psykoanalytisk teori analyserer selvbedraget som en fortrængningsproces. Fortrængningen er udtryk for en ubevidst vilje eller hensigt: Impulser som opfattes som uforenelige med jeg'et, og som derved truer den psykiske ligevægt fortrænges, fordi bevidst erkendelse af dem ville medføre skyldfølelse og angst.

Selvbedrag er ikke et spørgsmål om hvad personen ved, men om hvad hun vedgår - dvs. hvad hun erkender og integrerer som en del af sig selv. Selvbedrageren er engageret i en handling eller et projekt, men fraskriver sig samtidig ansvaret for sine handlinger, fordi de er uforenelige med hendes selvbillede.

S.G.

Litteratur

H. Fingarette: Self-deception, London 1969.
S. Gullestad: Selvbedragets psykologi, i Nordisk psykologi 2/1979.