Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.798
: :
Afvigelse, politisk
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ifølge kommunistisk partipraksis forudsættes ethvert væsentlig spørgsmål at blive behandlet i partiets centralkomite, hvor den fremtidige taktik slåes fast som partiets «linie» i pågældende sag. Linien gives eventuelt en bestemt tidsbegrænsning, men forudsættes almindeligvis at gælde indtil en ny drøftelse på samme niveau udkrystalliserer en ny taktik. I mellemtiden vil partiets tillidsfolk i deres praktiske virksomhed let kunne komme til at formulere sig anderledes end den vedtagne linie. Dette betragtes som afvigelse. Afvigelsen karakteriseres, ifølge traditionelle konventioner, som enten højre-afvigelse eller venstre-afvigelse, og måles udfra dens afstand fra linien, som grov venstre/højre-afvigelse, eklatant venstre/højre-afvigelse osv. I nogle tilfælde vil én og samme person konstant ligge på venstre- henholdsvis højre-afvigelse, men oftest vil en person eller en gruppe afvige snart til højre og snart til venstre, og på denne måde tegne en slingrekurs i forhold til partiets officielle linie. Mønstret kompliceres i realiteten af, at partiets linie ofte skifter og i sig selv udgør et sik-sakmønster, ved siden af partimedlemmernes forsøg på at justere sig efter den gældende taktik. Det findes mange eksempler på, at personer der er gået ind til et partimøde i forvisning om, at de nu står på linien, bagefter må konstatere at de efter at have fået de sidste informationer fra partiledelsen igen befinder sig i en afvigerposition. Det er sådanne erfaringer, der ligger bag det gamle mundheld om, at «en venstre-afvigelse i dag bliver en højre-afvigelse i morgen».

Afvigelsen kan være national - i forhold til det nationale partis linie - eller internationalt, hvis det lykkes kommunistpartierne at indgå et centraliseret samarbejde. Under Komintern 1919-1943 var det eksekutivkomiteen i Moskva, der fastlagde linien og dermed bestemte hvad der var afvigelse. I årene efter anden verdenskrig blev der udviklet en mildere form for samarbejde i Kominform (1947-1956), men stadig med en international linie i de vigtigste spørgsmål. På NKP's kongres i 1949 blev formanden Peder Furubotn og hans fløj i partiet således anklaget af en udsending fra DDR for højre-afvigelse i bondepolitikken og venstre-afvigelse i magtspørgsmålet. Det var den internationale kommunisme der talte. Året efter var Furubotn og hans 700 tilhængere ekskluderet eller udmeldt af partiet.

H.F.D.