Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab
    .  Humaniora  .  Historie
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 25/5 2022
Læst af: 27.718
: :
Schanz, Hans-Jørgen
Left
Rocks
2024-06-17 15:21

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Hans-Jørgen Schanz (1948-2022). Dansk marxist og idehistoriker. Født i Sønderborg i 1948. Student i 1967, magister i idehistorie 1973 og dr.phil. 1981. Lektor i idehistorie ved Århus Universitet fra 1973 og professor fra 92. Studeret i Århus, Frankfurt am Main og i Berlin.

Schanz spillede i 70'erne en vigtig rolle i det fagkritiske miljø omkring Århus Universitet og for introduktionen af den kapitallogiske marxistiske strømning i Danmark. Har aldrig været medlem af nogen partipolitisk organisation. De senere år har hans forskningsmæssige arbejde været koncentreret omkring relationerne mellem modernitet og metafysik.

Schanz har et omfattende forfatterskab bag sig. Blandt de vigtigste hører: Til rekonstruktion af kritikken af den politiske økonomis omfangslogiske status (1973), Plan for læsningen af Das Kapital (1973), Arbejdsgruppe: Videnskab og kapital (1974), Kritikkens elendighed (1976), Antikritik (1977), m. Carlsen, Smith og Thomsen: Kapitalisme, Behov og civilisation 1-2 (1980), Træk af behovsproblematikkens idéhistorie med særligt henblik på Marx og Engels (1981), Tendenser - omkring pragmatik, kunst og modernitet (1988), Forandring og balance - refleksioner over metafysik og modernitet (1990), Er kapitallogikken flyttet i parcelhus? (1992), Er det moderne menneske blevet voksent (1993), Karl Marx i tilbageblik efter murens fald (1994), Det historiske - refleksioner over historie og metafysik (1996), Marxproblemer: Kodeord: Marx - nye læsninger (1997).

A.J.