Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Økonomi
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Miljøminister
      .  Arbejdsminister
    .  Fagligt  .  Bestyrelsesmedlem
    .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 15/8 2009
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 45.010
: :
Auken, Svend
Left
Rocks
2024-07-15 04:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Svend Auken
Svend Auken
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Svend Auken (1943-2009). Dansk politiker og tidligere formand for Socialdemokratiet. Født i Århus 24. maj 1943 som søn af Kirsten og Niels Gunnar Auken - begge læger. Gift med Bettina Heltberg 1966-92. Aukens søster, Margrete, sad i Folketinget for SF 1979-90, 1998-2001 og i Europaparlamentet (EP) siden 2004.

Auken blev klassisk sproglig studennt fra Østersøgades Gymnasium i Århus i 61. Det følgende år var han på studieophold ved Washington State University i USA og begyndte dernæst at læse til cand. scient. pol. ved Århus Universitet (AU), hvorfra han blev færdig i 1969. Undervejs nåede han i 1965-66 at studere ved Institut d'Etudes Politiques i Paris. I 1962-65 var han medlem af studenterrådet ved Århus Universitet (AU) og formand for Frit Forum 1964 og 1965

Han underviste på AU, indtil han i 71 blev valgt til Folketinget for Socialdemokratiet. Udviklede gode forbindelser med fagbevægelsen og sad i 1977 og 1983-87 i LO's forretningsudvalg. I 1975-77 var han formand for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Han steg hurtigt i Socialdemokratiet, blev partiets ordfører i 77 og var tæt knyttet til daværende statsminister Anker Jørgensen. Arbejdsminister i S og SV regeringerne frem til 82, da Socialdemokratiet afgav magten til de borgerlige. I 85 blev han næstformand og i 87 efterfulgte han Anker Jørgensen på formandsposten, efter partiet havde måttet notere sit 3. valgnederlag i træk. I perioden 88-92 var han endvidere vicepræsident i Socialistisk Internationale. Auken var i 1993-2001 Miljøminister, og var i den periode ansvarlig for sammentænkningen af miljø og energi.

Auken havde traditionelt repræsenteret partiets venstrefløj. Før EF afstemningen i 72 havde han propaganderet aktivt mod medlemsskab af »fællesskabet«. Som partileder var han imidlertid ikke i stand til at samle partiet, og da det Radikale Venstre samtidig stillede krav om, at S fandt en anden statsministerkandidat - hvis de to partier skulle danne en fremtidig regering - blev han i april 1992 på en ekstraordinær partikongres væltet og erstattet med Poul Nyrup Rasmussen. Det var første gang i partiets historie, en siddende formand var blevet væltet. Højrefløjen i partiet havde generobret magten og enhver tanke om samarbejde med venstrefløjen i folketinget - SF - var manet i jorden.

Auken havde et omfattende forfatterskab. Hen var medforfatter til bøgerne: «Forsvaret til debat» (1970), «Økonomisk politik - Politisk økonomi» (1972), «LO - magt eller afmagt» (1972), «EF --- hvad nu» (1973), «Marxisme» (Danmarks Radio, 1975), «Midt i strømmen» (1982), samt OECD-rapport om fransk ungdomsarbejdsløshed, Paris, 1984 og den socialdemokratiske debatbog «Den demokratiske udfordring» (1995). Desuden forfatter af «Vilje til forandring» (1988), af Socialdemokratiets principprogram «Det ny århundrede» (1991), programmerne «Europa - en chance for miljøet» (1994) og «Et godt miljø giver gode arbejdspladser. Miljø, beskæftigelse og velfærd: en socialistisk vision» (1995).

Auken var politisk aktiv til det sidste, men døde i august 2009 efter længere tids kræftsygdom.

A.J.