Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Økonomi
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Miljøminister
      .  Arbejdsminister
    .  Fagligt  .  Bestyrelsesmedlem
    .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 15/8 2009
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 43.884
: :
Auken, Svend
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Svend Auken
Svend Auken
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Svend Auken (1943-2009). Dansk politiker og tidligere formand for Socialdemokratiet. Født i Århus 24. maj 1943 som søn af Kirsten og Niels Gunnar Auken - begge læger. Gift med Bettina Heltberg 1966-92. Aukens søster, Margrete, sad i Folketinget for SF 1979-90, 1998-2001 og i Europaparlamentet (EP) siden 2004.

Auken blev klassisk sproglig studennt fra Østersøgades Gymnasium i Århus i 61. Det følgende år var han på studieophold ved Washington State University i USA og begyndte dernæst at læse til cand. scient. pol. ved Århus Universitet (AU), hvorfra han blev færdig i 1969. Undervejs nåede han i 1965-66 at studere ved Institut d'Etudes Politiques i Paris. I 1962-65 var han medlem af studenterrådet ved Århus Universitet (AU) og formand for Frit Forum 1964 og 1965

Han underviste på AU, indtil han i 71 blev valgt til Folketinget for Socialdemokratiet. Udviklede gode forbindelser med fagbevægelsen og sad i 1977 og 1983-87 i LO's forretningsudvalg. I 1975-77 var han formand for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Han steg hurtigt i Socialdemokratiet, blev partiets ordfører i 77 og var tæt knyttet til daværende statsminister Anker Jørgensen. Arbejdsminister i S og SV regeringerne frem til 82, da Socialdemokratiet afgav magten til de borgerlige. I 85 blev han næstformand og i 87 efterfulgte han Anker Jørgensen på formandsposten, efter partiet havde måttet notere sit 3. valgnederlag i træk. I perioden 88-92 var han endvidere vicepræsident i Socialistisk Internationale. Auken var i 1993-2001 Miljøminister, og var i den periode ansvarlig for sammentænkningen af miljø og energi.

Auken havde traditionelt repræsenteret partiets venstrefløj. Før EF afstemningen i 72 havde han propaganderet aktivt mod medlemsskab af »fællesskabet«. Som partileder var han imidlertid ikke i stand til at samle partiet, og da det Radikale Venstre samtidig stillede krav om, at S fandt en anden statsministerkandidat - hvis de to partier skulle danne en fremtidig regering - blev han i april 1992 på en ekstraordinær partikongres væltet og erstattet med Poul Nyrup Rasmussen. Det var første gang i partiets historie, en siddende formand var blevet væltet. Højrefløjen i partiet havde generobret magten og enhver tanke om samarbejde med venstrefløjen i folketinget - SF - var manet i jorden.

Auken havde et omfattende forfatterskab. Hen var medforfatter til bøgerne: «Forsvaret til debat» (1970), «Økonomisk politik - Politisk økonomi» (1972), «LO - magt eller afmagt» (1972), «EF --- hvad nu» (1973), «Marxisme» (Danmarks Radio, 1975), «Midt i strømmen» (1982), samt OECD-rapport om fransk ungdomsarbejdsløshed, Paris, 1984 og den socialdemokratiske debatbog «Den demokratiske udfordring» (1995). Desuden forfatter af «Vilje til forandring» (1988), af Socialdemokratiets principprogram «Det ny århundrede» (1991), programmerne «Europa - en chance for miljøet» (1994) og «Et godt miljø giver gode arbejdspladser. Miljø, beskæftigelse og velfærd: en socialistisk vision» (1995).

Auken var politisk aktiv til det sidste, men døde i august 2009 efter længere tids kræftsygdom.

A.J.